Hadsten Børnehjems emblem

Hadsten Børnehjem blev stiftet i 1931 af frk. Anna Margrethe Blach Foghsgaard. Hun blev født i Røved, Ødum sogn d. 20. juni 1901 og var forstander af hjemmet til sin død i 1945. Anna Margrethe B. Foghsgaard blev begravet på Sct. Pauls Kirkegård i Hadsten. Gravstedet er slettet, men et foto af gravstenen kan søges …

Læs mere

Hadbjerg gl. skoles indkomster for læreren

hadbjerg gamle skole

Til skoleholderens løn i Hadbjerg er henlagt: I følge skolefundatsen af 2. december 1741 består den visse årlige skoleløn udi i Rug 3 tdr., byg 3 tdr. og penge 10 rdl. 4 mk. Desuden modtager han ugentlig af de formuende for deres børn, hver som læser 1 skilling og de, der skriver 2 skilling, hvilket …

Læs mere

Hinge Skole 1909. Hinge Skole blev opført 1888 og fungerede til 1937. Eleverne kom fra Hinge og Erslev i Nr. Galten Sogn.

Peder Christensen var lærer fra 1898 til 1913 og således også da dette foto blev brugt som postkort. Han kunne være en vittig mand, som man kan se af brevet han sendte til Galten-Vissing Kommune. Læs det i vores Facebook Gruppe. Der er også et billede af ham og eleverne på Arkiv.dk under Hadsten Lokalarkiv …

Læs mere

Der må nu afholdes større fester igen og proceduren er ikke ændret meget for den helt store fest. Her er personalet klar til servering.

Serveringpersonalet står på række klar til at servere en ret

Anledningen er bryllup hos gdr. Særkjær i Vissing d. 6.6.1957. Fra venstre Anne Marie Fisker, Lilholm, Aase Rasmussen, Tvillinggaarden, Conny Fisker, Lesagergaard, Kiss Fisker, Lilholm, Kirsten Eriksen fra Vissing Skole, Helen Christensen, datter af hotelejer Christensen, Erna Rasmussen og Harald Brændstrup Pedersen.

Permanent udstilling om Hadsten Bank

Væg med udstilling om Hadsten Bank: Ovale rammer med portrætter af direktørerne. Indrammet første aktie. Gl. rentesatser. Foto af banken m.m.

Arkivet har 5 store rum og en lang gang til rådighed i kælderen på Hadsten Skole. Det giver mulighed for at hænge rigtig mange billeder op. I rum 4 – stadsstuen – er der en ½ væg med effekter fra den fusionerede Hadsten Bank. Banken hed i en kort periode Aarhus Lokal Bank, inden den …

Læs mere

I disse Corona-tider skal vi se et foto af Hans Chr. Nielsen-Svinning med familie, som byggede og drev Hadsten Højskole fra 1897-1907

Fotomed familien Hans Chr. Nielsen-Svinning

Hans Chr. Nielsen-Svinning var manden, der fik hensygnende højskoler til at blomstre uden at gøre større reklamer iflg. hans gamle ven Broder Nissen. Han bygge Hadsten Højskole i 1897, men måtte forlade den på gr. af sygdom i 1907. Det fik ham dog ikke til at stoppe, idet han genoptog arbejdet som forstander på Fyns …

Læs mere