Arkivets samlinger

Arkivalier, der indeholder:

 • Protokoller og regnskaber fra forretninger, håndværkere, virksomheder og foreninger o.l.
 • Dokumenter og mange forskellige materialer fra disse samt fra privat personer.
 • Købekontrakter, skøder og andet materiale til belysning af ejendommenes historie.
 • Gamle og nye fotografier af gårde og huse, personer og begivenheder.
 • Foto af gravsten taget i 1984 og efter 2002.
 • Matrikelkort, Målebordsblade, landkort med gamle stednavne og veje.
 • Film og lydbånd.

Avissamlingerne:

 • Hadsten og Omegns Folkeblad fra 1905 til 2017. Der mangler en del aviser fra 1948 -1972.
 • Svend Erik Ginges artikelsamling fra Aarhus Stiftstidende fra 1950/60 til ca. 2006.
 • Adskillige avisudklip samlet af forskellige personer over en årrække.
  Se yderligere under Søg og Find.

Museums samlinger:

 • Møbler og genstande
 • Værksteder med tilbehør

Bøger:

 • Fæste- og skifteprotokoller for godserne Bidstrup, Clausholm, Faurskov, Frisenvold, Hagsholm og Kollerup.
 • Mange opslagsværker vedr. ejendomme, gamle telefon bøger.
 • Trykt litteratur om by og land i arkivets område samt lokale lokalhistoriske forfattere.
 • Slægtsbøger trykte og utrykte.