Hadbjerg gl. skoles indkomster for læreren

hadbjerg gamle skole
Skolen er bygningen til højre. En ny blev bygget i 1928.

Til skoleholderens løn i Hadbjerg er henlagt:

  1. I følge skolefundatsen af 2. december 1741 består den visse årlige skoleløn udi i Rug 3 tdr., byg 3 tdr. og penge 10 rdl. 4 mk.
  2. Desuden modtager han ugentlig af de formuende for deres børn, hver som læser 1 skilling og de, der skriver 2 skilling, hvilket ej for noget vist kan ansættes/anklages.
  3. Han modtager fri græsning om sommeren til en ko og 4 får på Hadbjerg mark, og
  4. Foder om vinteren til nævnte ko og får af hele skoledistriktets hartkorn, som er 138 tdr. 4 skp. 3 fjk. 1½ alb. á tønden 1 lispund halm og 8 pund hø.
  5. Han modtager ildebrand/brændsel af hver hel-gård 1 læs tørv og af hver halv-gård ½ læs tørv, samt noget træ årlig af Friisenborg høje herskab, som nu ejer Kollerup.
  6. Skolehuset består i alt af 8 fag, som af vedkommende lodsejere vedligeholdes. Der ligger til huset en liden have, indhegnet for sig selv.
  7. Det har været skik både i mine formænds tid og min tid, at der er givet mælk til ost én gang om sommeren – efter enhvers egen vilje og godtbefindende.

Denne angivelse således at være rigtig og tilforladelig tilstår jeg underskrevne, som for nærværende tid er skoleholder i Hadbjerg.

Hadbjerg Skole den 29. juni 1772.

B. Basch, skoleholder.

Dokumentet er en afskrift af det originale dokument, og derfor er der ingen personlig underskrift. Teksten er her lettere moderniseret. Fotoet af skolen er taget lang tid senere og der må have eksisteret en ældre skole på 8 fag.