Arkivets sogne og byer

Hadsten Lokalarkiv indsamler og registrerer materiale fra sognene Hadbjerg, Hadsten, Lerbjerg, Lyngå, Nr. Galten, Rud, Vissing, Voldum og Ødum.
Landsbyerne I Hadbjerg, Lerbjerg, Vissing og Voldum sogne hedder det samme som sognet, Der er flere landsbyer i de øvrige sogne.
Hadsten sogn – fra 2008 – med Hadsten (by), Over Hadsten og Vinterslev*.
Lyngå sogn med landsbyerne Lyngå og Svejstrup.
Nr. Galten sogn med landsbyerne Galten, Hinge og Erslev.
Rud sogn med landsbyerne Rud og Bramstrup.
Ødum sogn med landsbyerne Selling og Ødum.

Arkivets område gør sig bemærket ved, at der er 10 kirker men kun 9 sogne.
Sognegrænserne og -navne er ændret flere gange, og det gør naturligvis ikke nemmere at finde rundt i, hvilket sogn en given familie nu har boet i, især hvis den boede tæt på sognegrænsen. Det skyldes alt sammen, at Hadsten by har vokset sig større og større, og man har forsøgt at gøre tilhørsforholdet nemmere. I Trap Danmark og Danmarks Administrative inddeling redegøres der for ændringerne. De er beskrevet neden for.

I Dig Dag-databasen kan du finde oplysninger om stednavne, administrative myndigheder og deres geografi fra ca. 1600-tallet frem til i dag
Søg på Dig Dag – DigDag er en forkortelse for Digitalt atlas over Danmarks historisk-administrative geografi.

I 1960 blev den del af Hadsten Stations by, som lå i Hadbjerg sogn – i alt 60 husstande / 197 indbyggere, indlemmet i Galten sogn. (Trap Danmarks 5. udgave).

Den 11. april 1973 fik Galten sogn navneændring til Nr. Galten sogn.
(På grund af sammenlægningen af Randers amt og Århus amt, der også havde et Galten sogn).

Den 1. juli 1974 fik Hadsten sogn navneændring til Over – og Neder Hadsten sogn.
Samme dato blev et nyt Hadsten sogn udskilt fra Nr. Galten sogn – det var Hadsten Stationsby inkl. Vinterslev. (Danmarks administrative inddeling 1976, bind V, udg. 1981)

Den 31. marts 1981 overføres yderligere 1 ha. syd for åen fra Over- og Neder Hadsten sogn til Hadsten sogn. (Danmarks administrative inddeling 1986, udg. 1990.)

Den 30. november 2008 sammenlægges Hadsten sogn og Over- og Neder Hadsten sogn til et sogn kaldet Hadsten sogn. (Kilde Hadsten Kirkekontor)

Det vil sige, at der fra 1974-2008 er 10 sogne, mens der før og efter kun er 9.
Før 1974 har Nr. Galten sogn to kirker, Nr. Galten Kirke og Skt. Pauls Kirke.
Fra 1974 til 2008 har hver kirke sit sogn.
Efter 2008 har Hadsten sogn to kirker, Skt. Pauls Kirke og Over Hadsten Kirke.

Der kan opstå tvivl om, hvor man skal finde Skt. Pauls kirkes kirkebog, idet kirken ligger i det nedlagte Randers Amt og i Galten herred og sogn og det oprindelige Hadsten sogn lå i Århus amt, Sabro herred .
Arkivalier Online har valgt, at Skt. Pauls kirkes kirkebog findes under Randers amt, Hadsten sogn. Kirkebogen starter i 1921 efter kirken blev bygget 1919/2
0.
Sall Data har valgt, at Skt. Pauls kirkes kirkebog findes under Aarhus amt, Sabro herred, Hadsten sogn. Men det er en misforståelse, for Sct. Pauls kirkedistrikt har aldrig været en del af Sabro herred, men er udskilt fra Nr. Galten sogn, Galten herred.

Man skal huske ved folketællingerne, at Hadsten Stationsby bredte sig på begge sider af Lilleåen og den sydlige del af byen hørte til (Over) Hadsten Kirkesogn.