I disse Corona-tider skal vi se et foto af Hans Chr. Nielsen-Svinning med familie, som byggede og drev Hadsten Højskole fra 1897-1907

Foto Peder Olsen, ca. 1914.

Hans Chr. Nielsen-Svinning var manden, der fik hensygnende højskoler til at blomstre uden at gøre større reklamer iflg. hans gamle ven Broder Nissen. Han bygge Hadsten Højskole i 1897, men måtte forlade den på gr. af sygdom i 1907. Det fik ham dog ikke til at stoppe, idet han genoptog arbejdet som forstander på Fyns Stifts Husmandsskole 1911-18 og på Kerteminde Højskole som ejer og forstander 1918-1930.

Han brændte for højskole-tanken, et fænomen som kun findes i Danmark. I denne Corona-tid hører vi rigtig meget om, hvor meget efteruddannelserne betyder for de unge. Hadsten Højskole er i dag en meget stor og anerkendt højskole også i udlandet. På billedet ses også hans hustru Karen Sofie og døtrene Karen, Esther og Asta.