Arkivets vedtægter, bestyrelse og medarbejdere

Hadsten Lokalarkiv drives af ulønnede medarbejdere. En bestyrelse på fem har ansvaret for anvendelsen af det kommunale tilskud. 2/3 bestyrelsens medlemmer samt 2 suppleanter vælges på den årlige generalforsamling om foråret. Her kan du læse og udskrive Arkivets vedtægter.
Arkivet har et repræsentantskab på ca. 10 personer, der har særlig interesse for arkivets arbejde.
Man bliver medlem af repræsentantskabet ved at tilkendegive sin interesse og godkendes af bestyrelsen

Bestyrelsen:
Formand Michael Jørgensen, mob. 4011 5234
Næstformand Uffe Karner
Kasserer Grete Nielsen
Sekretær Hanne Kjeldbjerg
Bestyrelsesmedlem Herluf Nydam Jensen
1. Suppleant Gunhild Dalgaard
2. Suppleant Vakant
Revisor John Engsig
Revisor Herluf Jakobsen
Revisor suppleant Hanne Madsen

Medarbejdere:
Koordinator Pia Larsen, mob. 2287 2997
Medarbejder Herluf Nydam Jensen
Medarbejder Grete Nielsen
Medarbejder Gunhild Dalgaard
Medarbejder Hanne Kjeldbjerg
Medarbejder Ellen Marie Jakobsen
Medarbejder Erik Hougaard Madsen
Medarbejder Karen Margrethe Mikkelsen
Medarbejder Margit Bagger
Medarbejder Orla Olesen
Medarbejder Uffe Karner
Admin. Face Book-siden Karen Margrethe Mikkelsen
Admin. Face Book-gruppen Pia Larsen
Web-master Pia Larsen
IT-ansvarlig Michael Jørgensen
Fotografer Herluf Nydam Jensen og Gunhild Dalgaard