Arkivets historie

Arkivet passer på historien

Af Martin Møller

I forbindelse med kommunalreformen i 1970 var der i de gamle sognekommuner en række personer, som bestemte, at der måtte oprettes et lokalarkiv, som kunne rumme de mange papirer og dokumenter der lå ude i sognene, og således kunne Hadsten lokalarkiv fejre 50-års jubilæum den 8. september 2020. Fejringen blev dog noget begrænset på grund af Corona pandemien.
I forbindelse med jubilæet er der udgivet en jubilæumsbog med et væld af historier fra før i tiden, som blev solgt i forbindelse med et arrangement i Sløjfen.
På Hadsten Lokalarkiv arbejder ca. 15 flittige frivillige medarbejdere med at passe på fortiden.

Allerede i 1962 var der en gruppe Hadstenborgere, der puslede med tanken om at oprette et arkiv, og i september 1970 stiftedes Hadsten Kommunes Lokalhistoriske Arkiv og Samlinger som i 1972 rykkede ind i et par lokaler under Hadsten Skole, men fik få år senere adgang til 5 store lokaler forbundet af en lang gang, hvor arkivet udstiller et hav af billeder og andet fra by og opland.

Den aktive bestyrelse, som var med fra starten, var Lærer Knud Torstensson fra Voldum, Overlærer Aage Bundgaard fra Hadsten, Bibliotekar Ingeborg Stenkilde fra Hadsten, Skoleinspektør S.E. Abildtrup fra Hadbjerg, Fhv. gdr. Nydam Jensen fra Hadsten, Højskolelærer H. Sommer Madsen fra Hadsten og Arkivar J. Kaas Mortensen fra Hadsten.
Ved den seneste kommunesammenlægning, hvor arkivet blev en del af Favrskov Kommune, skiftede arkivet navn til Hadsten Lokalarkiv.

Den aktive bestyrelse, som var med fra starten, var Lærer Knud Torstensson fra Voldum, Overlærer Aage Bundgaard fra Hadsten, Bibliotekar Ingeborg Stenkilde fra Hadsten, Skoleinspektør S.E. Abildtrup fra Hadbjerg, Fhv. gdr. Nydam Jensen fra Hadsten, Højskolelærer H. Sommer Madsen fra Hadsten og Arkivar J. Kaas Mortensen fra Hadsten.
Ved den seneste kommunesammenlægning, hvor arkivet blev en del af Favrskov Kommune, skiftede arkivet navn til Hadsten Lokalarkiv.

Den nuværende bestyrelse har Herluf Nydam fra Hadsten i spidsen som formand, og arkivets daglige leder er Gunhild Dalgård, som arbejder ihærdigt med at digitalisere dokumenter og billeder i Arkiv.dk, hvor Hadsten Lokalarkiv p.t. har knap 3000 registreringer.
Gå ind på Hadsten Lokal Arkivs hjemmeside, eller besøg Lokalarkivet, så åbner mulighederne sig. Så smid det ikke ud, Lokalarkivet modtager meget gerne gamle dokumenter, skrivelser, billeder, protokoller o.s.v. som fortæller om dengang. Desværre modtager arkivet ikke længere ting og sager af pladshensyn.

Hadsten Lokalarkiv havde i mange år et ønske om at flytte til en mere synlig placering, og med lettere adgang end den nuværende under en fløj på Hadsten Skole, hvor der er et stykke vej gennem en lang gang, inden man kommer til døren til Lokalarkivet. Kommunen har inden for de senere år installeret en elevator på sydsiden af fløjen, så også kørestolsbrugere har muligheden for at besøge arkivet.
Efter parkering på skolens parkeringsplads, så følg skiltene. Er der brug for hjælp til at komme ind, så ring til Arkivet først.
Vil du besøge Hadsten Lokalarkiv, så har det åbent for offentligheden hver tirsdag fra kl. 14.30 til 16.30 og torsdag fra kl. 10.00 til 12.00.