Fra pløret vej til moderne gågade

Marts 1924: Oversvømmelse i Storegade efter tøbrud.
Fotograf: Købmand R. S. Holck.

I begyndelsen af 1900-tallet var der – at dømme efter arkivets mange billeder der omhandler vandmasser – ret store problemer med oversvømmelse i Hadstens sydlige forretningsgade, som dengang hed Storegade. Gaden med de mange driftige handels- og håndværksforretninger blev først kaldt Søndergade fra omkring 1938.

På ovenstående billede fra 1924 ser oversvømmelsen midt i gaden ud til at være et tilløbsstykke. Men forsamlingen af mænd i alle aldre er nok nærmere en ventekø. For når man skulle begive sig ned af Storegade denne dag, blev man fragtet i hestevogn over det stykke vej, hvor vandstanden var højest. Ølhandler Ginge stod for at arrangere denne transportmulighed, efter sigende til 10 øre pr. tur!

Fotoet er taget mod syd og vi ser ned ad Storegade i retning af Lilleåen. Til venstre ser vi bl.a. Petrine Pedersens forretning i Søndergade 9, som hun købte i 1921 og etablerede her både hjemmebageri og konditori. Her kørte bageri i en længere årrække. Petrine Pedersen blev kaldt “Dittemor” på grund af konditoriet. I øvrigt er hun at finde på billedet, hun titter ud af vinduet på 1. sal.


Lilleåen var delt i to

Lilleåen havde indtil slutningen af 1800-tallet to gennemløbssteder ved Storegade. Den sydvestlige ende af af gaden blev tidligere kaldt ‘Mølgyde’ på grund af mølleriet.
Vi kan læse, at Børge Jensen på s. 214 i sin bog “Hadsten i 300 år”(1994), skriver at det mindste af de to gennemløbssteder, som løb via daværende Slagterivej, formodentlig blev tildækket i starten af 1900-tallet. Som levn fra denne – mindre – del af Lilleåen kunne man i nyere tid stadig se resterne af et jernstativ fra et gelænder ved åløbet. Lige ved siden af den ejendom, hvor Knud Lyngaa havde bagerforretning i Søndergade 22, der hvor der i dag ligger restauranten Zenshi.

Interesserede kan kigge nærmere på dette foto på arkiv.dk: https://arkiv.dk/vis/2164034 hvor et jerngelænder faktisk er synligt ved Søndergade 22.

Marts 1924, postkort: Hadsten Mølle til venstre og Centralhotellet midt i billedet, bag møllens laveste bygninger.
Fotograf: Købmand R. S. Holck (dette formodes da Holck tog mange fotos under tøbruddet i 1924).

Fotopostkortet af en oversvømmet Hadsten Mølle, er formodentlig taget ved samme lejlighed som artiklens indledende foto. Her får man et bedre indtryk af, hvor omfattende oversvømmelsen er.

Oversvømmelserne i marts 1924 var sikkert ikke en enkeltstående begivenhed. Men på baggrund af en avisnotits fra Hadsten og Omegns Folkeblad d. 3. april 1924, var det en særlig hård vinter dette år, med minimum 3 måneders sammenhængende frostperiode i hele landet. I notitsen (herunder) forklares, hvordan der sættes tal på de omkostninger, landet har måtte bøde for den kolde vinter, nemlig mindst 50 mio. kroner i datidens mønt.

Hadsten og Omegns Folkeblad d. 3. april 1924

Postkort fra 1924: Storegade mod syd, med Centralhotellet til højre i billedet.
Fotograf: Ukendt.

På dette postkortfoto er vi igen i Storegade, samme år. Vi ser mod syd, hvor Hadsten Mølle ligger længere nede af gaden til venstre. På billedet er det tydeligt, hvordan der mellem hver ejendom står dybe floder.
Med dette foto er det ikke så svært at forestille sig, at Lilleåen tidligere har haft et gennemløb, som lå nordligere end der hvor åen krydser Søndergade idag. Dele af Hadsten er så at sige blevet bygget oven på et tidligere vådområde.

Pløre indtil 1930’erne

I det hele taget har færdsel i gaden ofte været en pløret oplevelse for datidens Hadstenborgere. Storegade/Søndergade blev først brolagt i 1930’erne. Dette baserer jeg på de fotos, lokalarkivet har af gaden helt op til sidst i 1920’erne. Den gennemgående gade blev navngivet ‘Søndergade’ omkring året 1938, og måske var det netop på dette tidspunkt, at Hadsten kunne fejre den nye og noget mere praktiske brolægning.

Har læserne et mere præcist bud på, hvornår der kom fast grund under handlen i Søndergade, så vil vi gerne høre om det?

På et endnu ældre billede ser vi i baggrunden ‘Skyskraberen’, som Hadsten Børstefabriks højeste bygning blev opkaldt. Foran denne før jernbaneovergangen ses sne på taget af rejsestalden ved Wenzel’s Kro. Rejsestalden blev nedrevet i 1913.
Forretningerne til venstre er ikke umiddelbart til at tyde navnene på, men her vil arbejdet med en lup nok gøre os klogere.

I midten af billedet skovles koks fra en bunke læsset af på gaden.
Manden med det grove forklæde – han står foran pigerne i skørter – ser ud til at bære et par store træsko. Et helt almindeligt arbejdsfodtøj på den tid, men sandelig upraktisk, når man skulle færdes i den mudrede hovedgade.

Ca. 1910: Mudder i Storegade, med et let snelag på Wenzels rejsestald.
Fotograf: P. Olsens Eftf.
1985: Lignende motiv i Søndergade, med pæn nyanlagt asfalt.
Fotograf: Ukendt.

I nyere tid blev man vant til ordentlige vejforhold, i takt med modernisering af køretøjerne. På billedet her, som er fra 1985, ser vi et par moderne biler fra den tid, er det mon en Lada yderst til venstre? Min egen mor kørte Lada i 1980’erne, husker jeg. Det faldt helt i tråd med hendes politiske ståsted!

På fotoet er vi fremme ved den tid, hvor Søndergade er anlagt som moderne gågade med store blomsterkummer og med skiltet om ‘kun varekørsel tilladt’ i Søndergade. Yderst i billedet går datidens Slagterivej ned mod højre.

Desværre er billedet kun fremkaldt i en sort/hvid-udgave, hvilket gør det sværere at skelne de enkelte forretninger og logoer. Men Baltica og Coca-Cola er blandt de let genkendelige, her foruden ses slagterbutik, burgerbar/iskiosk og skobutik.

Således blev Hadstens vigtigste handelsgade udviklet fra pløret vej til en ganske civiliseret vejføring.