Avissamlingerne

Arkivet har adskillige aviser fra Hadsten og Omegns Folkeblad / Favrskov Avisen. desuden mange avisudklip samlet af flere forskellige personer samt af arkivet selv. De er indklæbet i bøger i kronologisk orden eller ordnet i et lille kartotek med over 500 kuverter. De kan søges på Arkiv.dk efterhånden, som de bliver registreret. De er registreret under bogstavet U.

Samlingerne indeholder:

 • Hadsten og Omegns Folkeblad fra komplet fra 1905 -1948, rigtig mange aviser fra 1949-1972 samt komplet fra 1972-2017. I ? 200?? skiftede avisen navn til Favrskov Avisen.
 • Svend Erik Ginges artikelsamling fra 1950/60 til 2006. Mappenavne og struktur.
 • Udklip fra Randers Dagblad 1932.
 • Broder Nissens udklip 1935 – 1948.
 • Randers Amtsavis udklip 1953 – 1968.
 • Hadsten Egnsarkiv 1970 – om arkivets start.
 • Johanne K. Nørbæks scrapbog 1974-1984.
 • Ditlev Pedersens udklip 1.01.1980 – 21.04 .1989 med landsbegivenheder.
 • Århus Stiftstidende 1981 – 2006.
 • Århus Stiftstidende, indbundet – lokalt for Hadsten Kommune ?
 • Stationen og Slagteriet Udklip 1991 – 1992.
 • Landboforeningens scrapbog udklip 1946 . 1952.
 • Hadsten og Omegns Folkeblad, Kend din By 1986 – 1998.
 • Hadsten og Omegns Folkeblad, Hadsten Nyt, 1990 – 1991.
 • Hadsten og Omegns Folkeblad, Udklip Bøgehøj 1991 – 1994.
 • Hadsten og Omegns Folkeblad, Hadsten Rundt 1991 – 1992.
 • Det lille kartotek med omtale af fødselsdage, dødsannoncer og nekrologer. Over 500 registreringer, nogen med 2-3 udklip.