Arkivfondene med dokumenter etc.

Arkivalier, der indeholder:

 • Protokoller og regnskaber fra forretninger, håndværkere, virksomheder og foreninger o.l.
 • Dokumenter og mange forskellige materialer fra disse samt fra privat personer.
 • Købekontrakter, skøder og andet materiale til belysning af ejendommenes historie.
 • Gamle og nye fotografier af gårde og huse, personer og begivenheder.
 • Foto af gravsten taget i 1984 og efter 2002.
 • Matrikelkort, Målebordsblade, landkort med gamle stednavne og veje.
 • Film og lydbånd.

Arkivfondene er registreret i Arkiv.dk under bogstavet A.
Lydbåndene er registreret under bogstavet L, der er endnu ikke registreret film/Video under V.
Bøger er registreret under bogstavet D.

Bøger:

 • Fæste- og skifteprotokoller for godserne Bidstrup, Clausholm, Faurskov, Frisenvold, Hagsholm og Kollerup.
 • Mange opslagsværker vedr. ejendomme, gamle telefon bøger.
 • Trykt litteratur om by og land i arkivets område samt lokale lokalhistoriske forfattere.
 • Slægtsbøger trykte og utrykte.