Månedens billede: Ved Paraplyen

Før 1907: En snoet Østergade med de tætte træer – bag hestevognen – der formede Paraplyen.
Foto: Ukendt fotograf.


Maj måneds billede er ikke bare ét, men flere motiver fra Østergade, fra fordums tid. Billedet ovenfor er fotograferet før eller omkring forrige århundredeskifte. Vi beklager det triste vejr på billedet, som er helt galt afmarcheret i forhold til de forårsdage, vi alle nyder lige nu.

En fin regnepræmie

Fotografiet her blev i 1907 givet som regnepræmie til Niels Enevoldsen fra Halling ved Voldum og viser et vinterbillede af de mange sving ud mod Kollerup, som vejen havde dengang. Præmien er i ramme og hænger nu på væggen i arkivets Hadstenrum.

På det gamle foto ser vi ind mod Hadsten by (fra øst), med mejeriets skorsten og højskolen bag træerne til højre.

Paraplyen er en lille passage på Østergade, omkring Oddervej, der benævnes således blandt de Hadsten-“indfødte”. Som det ældre foto viser, så var den østlige ende af Østergade faktisk en allé dengang, med bl.a. poppel- og bøgetræer langs en vej med mange snoninger.

Ved den nuværende Oddervej var træerne efterhånden groet sammen over vejen og dannede læ over vejen, derfor kaldtes passagen for Paraplyen.

Stedets navn har også fundet vej til udgivelsen “Randers Amts Stednavne”, Akademisk Forlag, 1976. Under Hadbjerg Sogn står det opført:

Paraplyen. [para’ply’n]: En samling store bøge, der når sammen i toppen.

Jordemoderens adresse

På det nuværende Oddervej 1 ligger den villa, som igennem en årrække har tilhørt jordemoderen.

Arkivet har kvitteringer fra frøken Anna Jensens husholdning, som er dateret 1953-1954. Også en jordemoder Ane Grethe Kristensen er noteret i vores registre, hun kan have fungeret som jordemoder i huset tilbage i 1940’erne.

Anna Jensen’s visitkort (udateret), som findes på Lokalarkivet, med det velkendte stednavn. Foto: Pia Larsen.


Lærer Peter Nygaard & hustru på køretur

På et postkort fra omkring 1906-1908 ser vi Lærer Peter Rasmus Adolf Nygaard fra Ødum Skole med sin hustru Dorthe, som er på køretur ved Paraplyen. Om dette foto er taget mod øst eller parret er på vej ud af byen, er svært at afgøre. En lund af grantræer ses i højre side af billedet.

Dorthe Kirstine var født Olesen i 1879, Hadbjerg. Hun blev gift med Peter R. A. Nygaard i 1898. Hun døde desværre meget ung i april 1909 og blev begravet på Ødum kirkegård.

Ca. 1906-08: Lærer P. Nygaard fra Ødum & hustru Dorthe ude på køretur omkring Paraplyen.
Postkort: C. E. Christensen Papirhandel

Hver gang vi i fremtiden fortæller historien om Paraplyen, er der chancer for at den viden overleveres til nye generationer. En dag er de sidste gamle bøgetræer væk, og så må vi håbe, at den tids Hadsten-borgere husker hinanden på historierne.

Lokalarkivet vil i øvrigt gerne høre fra læsere, der vil dele deres viden omkring stednavnet Paraplyen, der idag desværre ikke giver megen læ på en regnvejrsdag!

Paraplyen i dag, mod øst. I det første hus på Oddervej bag de store bøgetræer var der jordemoderbolig.
Foto: Pia Larsen