Anton og Marie Karstensen, Elkjærgaard

1907: Anton Karstensen, siddende til venstre, og familie ved stuehuset på Elkjærgaard.
Foto: Ukendt

På familiefotoet her møder vi fire generationer. Yderst til venstre sidder Anton Karstensen, 1854-1927, ved siden af hustruen Marie, f. Nielsen, 1851-1926.

På billedet ses også Marie Karstensens mor, Karen Nielsen, f. Christensdatter, gift med Niels Jensen. Senere blev hun kaldt fru Karen Brendstrup, fordi hun var husbestyrerinde hos Peder Jensen Brendstrup, Over Hadsten. Hendes lille oldebarn, siddende med hvid krave er Aksel Brendstrup Hansen, som er barnebarn til Anton og Marie.

Bagerst står datter Karen Abelone Karstensen, 1881-1926 og hendes mand Marius M. Hansen (død 1938), som var købmand i Grundfør, Hinnerup. Yderst til højre i billedet sidder familiens hund.

Anton Karstensen blev født 1854 i Houlbjerg, daværende Viborg amt, og han var søn af Carsten Pedersen fra Haxholm ved Houlbjerg.

Ægteparret Karstensen er et af de mange navne, der er forbundet med Hadsten Kro. Peder Jensen Brendstrup havde haft kroens halvpart i perioden 1868-81. I 1883 købte Anton Karstensen kroen af en Niels Olesen, og drev kroen igennem 13 år.

Ca. 1885: Anton og Marie Karstensen, da de drev Hadsten Kro.
Foto: Anker Rings Fotografiske Atelier

Igennem sin levetid var Karstensen en kendt figur i Hadsten på grund af sine mange lokale tillidshverv. Han var i flere år sognerådsformand i Vithen-Haldum-Hadsten Sogneråd. Han indvalgtes i Sognesparekassens ledelse og fungerede som kasserer fra sparekassens stiftelse.

Efter at have solgt Hadsten Kro i 1896 til en Niels A. Nielsen, ejede Anton Karstensen flere gårde, bl.a. Haarhøjgaard i Haar fra og med samme år, 1896. Senere var han ejer af gårde i Neder Hadsten og Balle, hvor Karstensen drev landbrug.

Det var i perioden 1905-1913, at familien Karstensen havde Elkjærgaard på Neder Hadsten Vej nr. 28. Før da boede Anton og Marie Karstensen på Lerbjerg Mark, hvor deres datter Karen Abelone var født i 1881.

Viet med kongebrev

Ægteparret Anton og Marie Karstensen blev viet i Sct. Mortens Kirke, Randers, den 28. maj 1880. Forud for vielsen måtte Anton skaffe sig tilladelse via et kongebrev, da han var under 25 år gammel.
Jævnfør kirkebogen er Anton noteret som 25-årig i kirkebogen ved vielsestidspunktet. Med til vielsen var forloverne N. Enevoldsen, Balle, og Christian Brendstrup, Hadsten. Året efter, i 1881, blev deres datter Karen Abelone Karstensen født.

1880: Anton og Marie Karstensens kongebrev, som findes på Lokalarkivet.

Et tragisk år

Skæbnen ville at denne gren af familien var borte i løbet af kort tid, omkring 1926-27.

Da Anton Karstensen afgik ved døden i 1927, havde han oplevet et tragisk år. Få måneder før var hans hustru Marie gået bort. Året før døde deres eneste datter Karen Abelone, som ganske ung.

Ca. 1874-1878: Carsten Pedersen fra Haxholm, med sønner. Det er Anton stående til højre. Foto: V. E. Svendsen


Dele af den omtalte slægt, bl.a. Brendstrup-linjen, kan der læses mere om i flere registreringer under “Hinnerup Egnsarkiv” på Arkiv.dk.