Smeden i Hadbjerg og torskegildet

Jeg tror, at smeden på Smedebakken, smedemester Laurs Jensen, var kommet godt ind i det nye år 1930, og startede ud med at udfylde sin selvangivelse. Det var dengang et skriftligt dokument med angivelse af, hvad man havde tjent og ejede, så skattevæsenet kunne bestemme, hvad man skulle betale i skat det kommende år.

Dengang skulle selvangivelsen afleveres lige efter nytår, og da jeg startede med at skulle lave selvangivelse, var det midt i februar. Troede skattevæsenet ikke på tallene, blev man indkaldt til ”Torskegilde”. Jeg tror, at smeden har været godt træt af at være inviteret.

Indkaldelsen

Brev om torskegilde

Statsskat.
Da man ikke har kunnet tage Deres Selvangivelse til Ansættelse til Indkomst og Formueskat til Staten for Skatteåret til Følge, indbydes De herved i Henhold til § 23 i Lov om Indkomst og Formueskat til Staten af 10. April 1922 at give Møde for undertegnede Ligningsmyndighed i
Sogneraads lokalet i Ødum
Fredagen den 14 Februar Kl. 2½ Eftermiddag for at meddele Oplysninger.
Såfremt De ikke giver Møde til nævnte Tid, har De ikke Krav paa senere at blive indkaldt til Forhandling med Ligningsmyndigheden.
D. 8. Februar 1930, P. S. V. Poul Fisker
Til Hr. Smedemester Laurs Jensen, Hadbjerg

Som vi ser i indkaldelsen, har skattevæsenet ikke kunnet godkende selvangivelsen, til ”Ansættelse til Indkomst og Formueskat”. Smedemester Laurs Jensen, Hadbjerg, har modtaget ovenstående brev om at give møde for Ligningsmyndigheden i Sogneråds lokalet i Ødum, den 14. februar 1930, kl. 2½ eftermiddag.
Torskegilde blev det kaldt, da torsk dengang var festmad, man fik nytårsaften. Torsk spises stadig til nytår og når man så blev indkaldt til møde med skattevæsenet, var det i folkemunde indbydelse til torskegilde.
Sogneråds lokalet, som der står i indkaldelsen, var i Kommunekontoret i Ødum Hadbjerg Kommune, nu privat beboelse, Ødum Torv 12.

Om smeden

Smedemester Laurs Jensen Hadbjerg var dengang 67 år og enkemand. Laurs Jensen var født i Sall i 1863 og enkemand efter, at hans hustru Marie Katrine Jokumsen, som kom fra Bredgård i Hadbjerg, (måske ved Bredgårdsvej) døde kun 31 år gammel den 4. februar 1900. De kom til Hadbjerg i 1888, og han har nok dengang startet smedjen. Ved folketællingen i 1890 er Laurs og Marie Katrine registreret med deres første barn Jens, de fik yderligere to børn Sigvald, født i 1894 og Karl, født i 1897.
Hvordan det gik Laurs Jensens møde med skattevæsenet den februardag i 1930, er der nok ingen, der ved noget om.
I dag er det heldigvis ikke nødvendigt at gå i gang med pen og blæk, nu klarer skattevæsenet det selv.

Smedjen en vinterdag

Om Laurs Jensens familie

Før Laurs Jensen bliver tilsagt torskegilde, kan det læses i folketællingerne, at han boede på matrikel 29b, Smedebakken 17, iflg. BBR opført 1877.
I 1911 kan det læses, at sønnen Jens nu var blevet smedesvend, Sigvald var blevet smedelærling, sønnen Karl var stadig barn og Nielsine Hansen, svigermor, var flyttet ind efter Marie Katrines død.
I folketællingen 1916 er Karl nu også nævnt som smedemester, så det ser ud til, at sønnerne alle er gået i faderens fodspor.
Går vi frem til 1930, står sønnen Karl Jensen nu nævnt som mekaniker på matriklen. Smedemester Laurs Jensen boede der også, og de to smede havde Mariane Knudsen som tjenestepige. Laurs Jensen dør den 7. november 1934. Både Marie Katrine og Laus Jensen er begge begravet i Hadbjerg.
Ved folketællingen 1940 er det nu smedemester Niels Sigvald Jensen, (Sigvald smeden som flere nok husker ham) der er ejer af smedjen. Sigvald er gift med Frederikke (Rikke) og de har sønnen Bendt.
Smedemester Sigvald Jensen døde i 1976 og Rikke i 1987. Begge er begravet i Hadbjerg.
Smedjen eksisterer ikke længere og Matrikelnummer 29b er i dag privatbeboelse; Smedebakken 17.