Ellegård i Røved

1947: En næsten ny Ellegård, Mejlbyvej 19, mellem Røved by og Ødum by.
Foto: Det Kgl. Biblioteks fotoservice

Ellegård, beliggende på Mejlbyvej 19, på vejen til Røved, var oprindelig en af gårdene i Røved by, men blev udflyttet til den nuværende placering i 1936.

Ellegårdens oprindelige placering var matr.nr. 5a i Røved by, Mejlbyvej 31, som det ses på kortet herunder.

Før udflytningen i 1936 lå gården i Røved by, som markeret her på kortet.

Læser man i bogen ‘Danske Gårde’, står der, at gården, beliggende matr. 5a i Røved, var på 117 tønder land, hvoraf der også var både eng, mose og skov.

Man kan læse, at gården sandsynligvis i tidligere tider har hørt under Clausholm Gods, idet der er svaret årlig afgift dertil.
Den ældste kendte ejer er Niels Laursen, som havde gården omkring 1815, og som i 1851 overlod den til sin søn, Niels Nielsen Snog. Snog’s enke overtog den efter hans død. Hun giftede sig senere med Jens Christian Nielsen, som hun også overlevede. Efter hendes død overtog sønnen, Niels Ødum Jensen, gården den 12. februar 1891. Niels var født på Ellegård den 13. juli 1860.

Niels Ødum Jensen driver ikke selv gården. Den er bortforpagtet til Marius Pedersen, som kom fra Tåstrup, og han var gift med Anna Jeppesen fra Nørre Lem. De driver Ellegård med markdrift, 20 køer, 15 ungkvæg og kalve, 1 tyr, 8 heste, 4 plage, føl og 3 får, samt fedesvin, som de solgte ca. 80 af om året.

Ved folketællingen i 1921 er det stadig Marius Pedersen og fru Anna, der er på adressen, nu med 2 børn, 3 tjenestekarle og 1 tjenestepige.

Det læses videre, at i 1930 forpagter Edith og Jens Christensen gården, og hvornår de blev ejere, ved jeg ikke.

Om det er Edith og Jens Christensen der opbygger den nye gård på Mejlbyvej 19, er mig uvist. Så længe, som jeg husker tilbage, var det dem og senere deres søn, Knud Christensen og hustruen Ella, der drev Ellegård på Mejlbyvej. Før Knud og Ella overtog Ellegård, drev de den gård, som var beliggende Mejlbyvej 29.

Ca.1960: Stuehuset på Mejlbyvej 31 nedbrændte i 2019. I dag er der kun en stor tom grund tilbage.
Foto: Arkiv.dk

Efter udflytningen i 1936 er ejeren af Mejlbyvej 31 en Arne Jørgensen, og fra 1942 til 1944 hed ejeren Anna Mikkelsen, som sælger til Hans Christian Rasmussen, der så længe, som jeg husker tilbage, drev ornecentral fra adressen.

Jeg er kommet ved Hans Christian, som smed, tilbage fra 1960’erne, og jeg husker ikke nogen af de gamle udhuse. Hans Christian havde et mindre udhus/stald af nyere dato. Jeg husker, da det var slut med tørv og kakkelovne, at jeg var med til at lave centralvarme i stuehuset. Dengang var der 2 lejligheder i huset.

1956: Mejlbyvej 31 efter at udhusene er fjernet. Dengang stadig med delvist stråtag.
Foto: Det Kgl. Biblioteks fotoservice

I 1930’erne og op i 1940’erne blev der gravet tørv i Ellegårds mose. På Hadsten Lokalarkiv findes flere billeder af arbejdet med tørvegravning.

1929: Fra venstre forkarlen Thorvald Nedergård, den midterste er ukendt. Manden til højre gik under navnet ‘Fusager’.
Foto: Arkiv.dk


De 4 billeder herunder viser arbejdet med tørvegravning i Ellegårds mose i 1944. Vi kan se, at det hårde arbejde er blevet delvist motoriseret.

Fotos: Arkiv.dk

På Ellegård på Mejlbyvej 19, som Knud Christensen og hustruen Ella drev, var der altid orden, og i mange år blev haven holdt så flot, at den om sommeren var åben for offentligheden som besøgshave.

1990: Luftfoto af Ellegård, Mejlbyvej 19, Røved ved Ødum.
Foto: Det Kgl. Biblioteks fotoservice

Denne artikel er trykt første gang i HØST-bladet, marts 2023.