Storkebyen Vissing – eller ak, hvor forandret

Når man fra Hadsten kører ad vejen til Vissing, vil de fleste nok karakterisere omgivelserne som intetsigende og kedelige. Den lave strækning rummer i dag næsten kun kornmarker, der dog ofte er oversvømmede i eftersommeren og ikke altid når at blive høstet. For 100 år siden må det have været et helt andet billede, der …

Læs mere