Hadbjerg gl. skoles indkomster for læreren

hadbjerg gamle skole

Til skoleholderens løn i Hadbjerg er henlagt: I følge skolefundatsen af 2. december 1741 består den visse årlige skoleløn udi i Rug 3 tdr., byg 3 tdr. og penge 10 rdl. 4 mk. Desuden modtager han ugentlig af de formuende for deres børn, hver som læser 1 skilling og de, der skriver 2 skilling, hvilket …

Læs mere