Statens forsøgsstation i Ødum

Staten købte Amdrupgård i 1948 og startede her Statens Forsøgsstation for Planteavl.
Som forstander ansætter staten Holger Land Jensen. H. Land Jensen var uddannet agronom på Landbohøjskolen i 1924 og blev lærer ved Kærhave Landbrugsskole og assistent i planteavl ved De Samvirkende Fynske Landboforeninger, senere lærer på Ladelund Landbrugs- og Mejeriskole for senere at blive konsulent for Foreningen af Jydske Landboforeninger, så han havde baggrunden i orden.
Holger Land Jensen interesserede sig specielt for ensilerings forsøg, og hans indsats fik afgørende indflydelse på ensilering. Han var gift med Else Brummer og var forstander indtil 30-3-1968, hvor han gik på pension.

Forstander H. Land Jensen
Nogle af de mange siloer, hvor man gjorde de forskellige forsøg med ensilering.
Luftfotoet ca. 1970

Her et billede af forsøgsstationen på Amdrupvej 22, Ødum. I folkemunde kaldet Forsøgen.
Billedet er fra ca. 1970 og som det ses på fotoet er der orden omkring gården, også i urtehaverne, hvor der også var forsøg med afgrøderne.
I hovedbygningen, som vi ser forrest, var der i enden til højre en række kontorer og lokaler der vedrører driften, og i den ende, som her er til venstre, var boligen for forstanderparret. Bygningen, næst bagerst med facade ind mod gården, var der værelser til de mange
ansatte elever på Forsøgen.
Bygningen blev i daglig tale kaldet elevbygningen. Bagerst skimtes taget af laboratoriet.

Indkørslen til Forsøgsstationen
Indkørsel til Forsøgsstationen

Her ser vi indkørslen til Forsøgen med laboratoriet først til højre, hvor der var en duft af jeg ved ikke hvad, og der sydede og boblede i reagensglas og glaskolber. Forsøgsstationen var en stor arbejdsplads, og flere af byens borgere havde sin dagligdag der.

Personalet på Forsøgsstationen 1958

Her et billede af medarbejderne i 1958. Forrest til venstre ser vi H. Land Jensen og hustruen Else, som nr. to fra højre ser vi Jenny Pedersen (organist ved Ødum Kirke, som også arbejdede på laboratoriet) stående ved siden af Erik Skovborg, som dengang var Landbrugskandidat og boede på Amdrupvej. Mellem Jenny og Erik ser vi bagved Martin Nielsen, som var altmuligmand inden for vedligeholdelse af bygninger og have, Martin Nielsen boede på Ågårdsvej, og bagerst til venstre ser vi Per Skødt, som er nævnt som arbejdsmand. Per Skødt boede på Lumbyesvej.
Manden stående ved siden af Per er Svend Andersen, der er i besiddelse af billedet, bor på Fyn, og har indleveret billedet til Nørre Aaby, Udby og Føns Lokalhistoriske Arkiv. Jeg har talt med arkivet og med Svend Andersen, og har fået lov at bruge billedet her i artiklen. Alle personerne på billedet er nævnt ved navn på Nørre Aaby Lokalarkivs side.

Jeg har nævnt de personer på billedet, som jeg kan sætte navn på, og som Svend Andersen fortalte, var der mange elever der dengang, som alle boede i elevfløjen. Op gennem tiden kom der mange til, som byggede eller købte hus i Ødum.
Arbejdet på Forsøgen var meget specialiseret, set med udenforståendes øjne, korn sået i små stykker, hvor de nok vidste, hvor mange aks der groede, roer i rækker hvor roerne nok blev talt, målt og vejet.

Gad vide om de tæller roer her.

I min tid som smedelærling omkring 1965 var jeg med til at bygge en lille 6-fods JF mejetærsker om, og jeg husker der blev brugt meget lang tid på det. Mejetærskeren var en model der blev spændt på en traktor, men Forsøgen fik den lavet selvkørende med blandt andet dele fra Morris Maskot, jeg husker også at den virkede, og passede fint til at høste de små forsøgsmarker. Idemanden var en af de landbrugskyndige på forsøgsstationen, en ren opfinder der hed Jørgen, blandt kollegaerne kaldet obersten. Efter at hvert lille stykke var høstet, skulle mejetærskeren renset for enhver kerne og strå, for at være klar til næste forsøg.

Christian Mølle var i 1970 og til 1982 engageret i skolenævn og skolekommission i Hadbjerg skole, og var i Hadbjerg Menighedsråd fra 1984 til 2000, heraf 13 år som formand.

Den første juli 1982 lægges grundstenen til Forskningscenter Foulum, hvor alle forsøg med jordbrug og husdyr skal flyttes til. Det læses, at der i dag er ca. 550 ha jord til forsøgene.
I anden halvdel af 80-erne begyndte medarbejderne at flytte til Foulum, og mange af dem, som mange af os kendte, flyttede fra Ødum, nogle kørte dagligt turen til Foulum, også flere som kom fra Hadsten.

Jeg var heldig, at være med til at bygge nyt hus for en af udflytterne, som byggede i Foulum.
En af medarbejderne, Svend Hostrup, som boede på Mejlbyvej, valgte ikke at følge med til Foulum, men blev leder i Borris, hvor han arbejdede med at bruge vårsæd og bælgplanter som foder.
Det kan fortælles at Svend Hostrup var formand for Ødum Vandværk i en årrække, det var ham der startede op med at kortlægge vandværkets ledninger. Svend gik fra hus til hus og talte med ejerne, og samlede oplysninger sammen om rørsystemet. Før vidste man ikke hvor rørene var, før der kom vand op af jorden fra et utæt rør.
Ødum forsøgsstation var også vejrstation, hvorfra der dagligt blev sendt vejrmelding til Danmarks Metrologiske Institut, som samlede vejrudsigterne fra hele Danmark, inden vi kunne høre dem i radioavisen. Dengang var vejrudsigten ikke et langt program på tv, det kunne lyde sådan: ” blæsende, senere aftagende” og det var jo rigtigt, det blæser da ikke altid.
I sommeren 1987 blev den gamle vejrstation automatiseret, og instrumenterne skulle ikke længere aflæses hver dag.

Sådan så den gamle vejrstation ud. Billedet er fundet på nettet

I Ødum var vi så heldige, at byforeningen fik lavet en tur til den nye forsøgsstation i Foulum, hvor vi hørte en masse om deres forsøg, og vi var en tur i kostalden, hvor de i en afdeling havde køer med hul i maven, hvor der kunne tages prøver ud. Man tager simpelthen en prop ud, stikker en hånd ind og hiver indholdet ud for at analysere det. Husker også, at i Ødum havde de får, man kunne hente noget ud af.

Her ser vi en af køerne med hul i vommen. Billedet er fra bladet Ny Kvægforskning. Hullet i ko-maverne er stadig i brug, og nu står nogle af køerne i tætte glasbure, så man kan måle og tage prøver af prut og bøvs.

Op gennem 90-erne var Ødum Forsøgsstation og de øvrige forsøgsstationer stadig en del af Statens Forsøgsstationer, og den daglige leder på forsøgsstationen i Ødum var Børge Lysgaard, der kom som driftsleder fra Højer forsøgsstation, men i 2003 var det slut, og Staten satte forsøgsstationerne i Ødum, Silstrup i Thy, Borris ved Skjern, forsøgsstationen i Tylstrup i Vendsyssel og forsøgsstationen Rønhave på Als til salg. Forsøgsstationen i Ødum bliver i 2005 købt af Erik Poulsen, Engholm, som sælger videre året efter.
Forstander Christian Mølle går på pension og flytter til Hadbjerg, hvor han og Karen køber hus. Efter at Christian Mølle stoppede, kan det læses, at han bidrog med landbrugsfaglige artikler i Den Store Danske Encyklopædi. Karen Mølle døde i 1993 og Christian Mølle i 2019.