Smedjen på Bavnehøjvej

Smedjen på Bavnehøjvej er opført i 1780. Det har ikke været mig muligt at finde frem til, hvem der byggede den, og hvem der var smedemester dengang. I de offentliggjorte folketællinger fra 1787 og langt op i 1800-tallets håndskrevne lister, ja der rækker mine evner simpelthen ikke til at tyde hieroglyfferne.
Herunder ser vi det første billede af smedjen på Bavnehøjvej, venligst udlånt af Lokalarkivet.

Lokalarkivet oplyser at er det Smed Anton Pedersen, født den 12-3 1880 og hustru Karen Marie, født 1-8 1881 i Nr. Galten, med børnene Ane Marie, født den 12-11 1906 og Johanne, født den 13-10 1908, på armen. Familien kom til Hadbjerg i 1905. Det er smedelærling Ejner Jensen, født 30-3 1895, der er i gang med at sko hesten. Billedet er givet til Lokalarkivet af lærerinde Marta Christensen, som skulle have været lærerinde i Hadbjerg fra 1930 til 1950.
I folketællingen fra 1921 er Anton Pedersen stadig smedemester i Hadbjerg sammen sin hustru, og nu med 4 børn.

Billedet her er samme bygning, her taget 1915, men her er der ikke sat navne på personerne, men mon ikke det skulle være smedemester Anton Pedersen, tænker jeg.

Af de helt gamle billeder er også et ”Gadeparti i Hadbjerg” som Gårdejer Hans Grosen har beskrevet for Lokalarkivet i 1970.

Fotoet er af indkørslen til Hadbjerg fra øst ad Baunehøjvej, fortæller Hans Grosen.
Første hus t.h. er udbygningen til Carl Pedersens gård, og første hus t.v. er tidl. Hadbjerg Central, senere barbersalon, Bavnehøjvej 138.
Smedjen, Bavnehøjvej 136, ses ikke her på billedet, men på samme side ses sprøjtehuset, også beskrevet som Brandstationen, og bagved er det smedens hus, der er nyopført, da billedet er blevet taget.
Bavnehøjvej 134 er iflg. BBR opført i 1902, så billedet må så ca. være taget på det tidspunkt. Helt i baggrunden til venstre ses Hans Grosens gård.

Smedien i dag.

De sidste mange år smedjen var i drift, var det Smedemester Poul Pedersen der var smeden i byen, der beskæftigede sig med alt inden for faget, vvs og smedearbejde, indtil han gik på pension.
Det er i Pouls tid som smedemester, at smedjen har udviklet sig til de bygninger vi kender i dag, da der er blevet udvidet og bygget om i 60-erne, 80-erne og 90-erne.

Her et udsnit af et af Det Kgl. Biblioteks billeder fra 1961 hvor vi ser smedjen bagfra, og vi kan se, at
blandt andet en grønthøster venter på reparation.

Før Poul overtog firmaet, var det Pouls far Søren Pedersen der var smeden i byen, og jeg husker, at dengang smed Skovbo solgte smedjen i Ødum til Gunnar Sørensen, måtte bønderne trække hestene til Hadbjerg for at få dem skoet.
Poul Pedersens far, Søren Pedersen står i folketællingen 1940 som smedemester, og gift med Anna, helt præcist hvornår Søren Pedersen overtog forretningen efter sin far, ved jeg ikke.
I 1950 så forretningen stadig ud som dengang den blev opført. Søren Pedersen døde i 1973 kun 63 år gammel, og Anna døde som 82-årig i 1999.

Billedet er fra Det Kgl. Biblioteks luftfotoarkiv 1950. Mon det lille hus i øverste højre hjørne er sprøjtehuset? Ved nogen det?

Før den tid var det også familien, der drev smedje i Hadbjerg. Det var Anton Pedersen, som var gift med Karen Marie, der var smeden og i folketællingen fra 1916 står han også opført som smed, så forretningen har været på familiens hænder i mange år. Karen Marie døde i 1959 og Anton Pedersen i 1960.

I huset, hvor lastbilen kører forbi, var der før i tiden central, og her (tror jeg) også smeden boede, for i folketællingerne fra 1916 og 1921 står ud over centralbestyrer Christiane Møller, også Anton Pedersen, hustru og børn opført.
I folketællingen dengang havde smedjen matr. 50 og centralen matr. 50a.
Christiane Møller var udover centralbestyrer for Hadbjerg Central også syerske, og hvor længe Hadbjerg havde egen central, og hvornår der kom telefon til Hadbjerg, ved jeg ikke.
Centralen, Bavnehøjvej 138 blev opført i 1810, nok ikke som central, vil jeg tro. De første telefoner kom til Danmark i 1880 og kostede en halv årsløn. I 1900 var der 20.000 husstande der havde telefon og i 1950 var tallet oppe på 60.000 telefoner og først langt op i 50-erne begyndte centraldamerne at forsvinde og nylig i 70-erne var centralerne automatiserede.
I mange år herefter var der frisørsalon i huset Bavnehøjvej 138, her var det Hagbard Jensen, der var frisørmester.

Her er igen et billede fra Det Kgl. Biblioteks Luftfoto, her fra 1947.