Værnepligt

På Hadsten Lokalarkiv har vi mange soldaterbilleder af unge mænd i deres bedste alder, fotograferet opstillet i deres fine udgangsuniform og fotograferet til erindring om deres tid som soldat ved et eller andet dansk regiment.

Soldater historier er der ingen ende på, og de bliver ikke ringere med årene – alenlange kan de også være.

Forud for soldatertiden, når de unge mænd opnår attenårsalderen, bliver de indkaldt til session, og af en stor komite bestående af en læge, en officer og mange andre, som så finder ud af, hvad den unge kan bruges til inden for militæret. Mange har også et ønske om, hvordan de kunne tænke sig at aftjene deres værnepligt. Det kunne være et bestemt sted i landet, våbenart herunder livgarden, søværnet, luftvåbnet. Det kan også være tæt på, hvor kæresten bor.

Sessionen foregik som regel på et hotel eller i et forsamlingshus med en god værtinde, hvor kommissionen kunne få noget godt at spise i middagspausen.

På arkivet har vi et flot billede af en flok unge mennesker fra Lyngå, der omkring 1925 skulle på session. De var stadset op i hvid skjorte og slips og ser rigtig muntre ud. Jeg tror, når billedet var taget, og sessionen var overstået, var der plads til en munter sammenkomst.

Ti unge mænd der har været på session
I bageste række fra venstre står Rasmus Sinding, Karl Jensen, Ejner Møller, Robert Nielsen, Svend Svendsen og Søren Nedergaard.
I forreste række fra venstre Magnus Hagen Pedersen, Anders Væver Nielsen, Nydam Jensen, Sten Stenderup, og Thomas Jensen.

Sessionen foregår med, at man fik foretræde for kommissionen – specielt lægen skulle inspicere de unge mennesker for at finde ud af, om de fejlede noget, der gjorde dem uegnet til tjeneste. Synet var for eksempel meget vigtigt. Man skulle helst kunne skyde rimeligt nøjagtigt.

Unge med en vis højde kunne komme til livgarden, men hvis der var en sognefoged, hvis søn ikke helt havde højden, kunne sognefogeden godt overbevise kommissionen om, at det en god ide, at hans søn kom ind til garden. Det blev kaldt en sognefogedgarder.

Erik Sørensen og Nydam Jensen

I 1960 havde undertegnede fornøjelsen af at møde på session. Det forgik på Ortveds hotel i Hammel efter de samme regler: Smide det meste af tøjet og stille sig op foran kommissionen og svare på spørgsmålene om, hvor man kunne tænke sig at aftjene sin værnepligt. Vi var 2 fra Lyngå Erik Sørensen og undertegnede, der fulgtes ad til Hammel, og som man kan se på billedet, var det samme antræk med tøjet som de unge mennesker fra 1925.

Jeg tror nu kun, at vi fik en enkelt øl efter foretræde for kommissionen.

Dengang var tiden som soldat på 16 måneder. I dag svinger det meget alt efter tjenestested.