Maleriet af Lyngå Kirke

For år tilbage fik menighedsrådet i Lyngå en gave, et fint lille maleri af Lyngå Kirke fra 1856. Maleriet er indrammet i en pompøs guldramme – vældig flot.

Billedet er malet af professor Frederik Christian Kjærschou. Født 1805-1891.
Han startede som dekorationsmaler, men blev senere en anerkendt kunstmaler.

Ejeren var vinhandler Peder Larsen Schmidt, søn af pastor Rasmus Malling Schmidt, præst i Lyngå 1849-1862, der dør 57 år gammel.
Pastor Rasmus Malling Schmidt var søn af Købmand Peder Larsen Schmidt i Århus, og blev dimitteret fra Aarhus Latinskole 1823 og tog teologisk embedseksamen 1830.

Pastor Rasmus Schmidt blev gift med Henriette Catrine Worm, datter af Pastor Niels Worm Flødstrup – Ullerslev på Fyn, 19. oktober 1839. Det første embedefår han i 1831 i Søften-Foldby. 1839 bliver han kaldet til præst i Haurum-Sall. Den 25. maj 1849 kommer Rasmus Schmidt til Lyngå.

På den tid hærger tuberkulosen det ganske land, og præstefamilien er hårdt ramt. Parret får 10 børn, og som lærer Ladefoged skriver i sin bog om Lyngå, røres man til tårer, når man læser, at det ene så det andet lille barn kaldes bort. Den 13. august 1850 en lille pige 1½ år gammel, 11. maj 1853 en lille dreng 2 år gammel, i alt 6 børn dør, inden de er 10 år gamle, pastor Schmidt dør i 1862. Enken sidder tilbage med 4 halvvoksne børn, som alle er prægede af sygdommen.. 20. juni 1877 dør fru Schmidt, og så er der kun en søn tilbage Peder Larsen Schmidt – opkaldt efter bedstefaderen.

Peder Larsen Schmidt studerer også teologi og får embedseksamen, men han kan ikke tåle den kolde og fugtige luft, der er i de uopvarmede kirker på den tid, så lægen tilråder Peder Larsen at søge ophold under mildere himmelstrøg. Den nye beskæftigelse bliver som vinhandler i frankrig.
Hvordan bliver man lige vinhandler? En forklaring kunne være, at farfaderen var købmand, og en kusine var gift med direktøren på Ceres, hvor Peder Larsen for øvrigt boede sine sidste år.

Peder Larsen var meget glad for Lyngå og savnede byen og kirken. Han får derfor en kunstmaler til at forevige kirken i et flot billede. Billedet tager han med til Frankrig, hvor det bliver indrammet i en flot-flot guldramme.

Familien har haft tæt kontakt til Lyngå og især sognefoged Jens Bak og familie. Peder Schmidts sidste ønske var, at billedet skulle tilbage til Lyngå, hvor forældrene og søskende ligger begravet. Peder Schmidt dør 1889 og bliver begravet i Lyngå.

Billedet bliver overgivet til sognefoged Jens Baks enke. Herfra kommer billedet til Signe Bonde i Bægaard, en datter af sognefoged Jens Bak. Herfra kommer billedet til frk. Karen Pedersen, som kommer fra gården. Der ligger syd for præstegaarden. Hun er søster til sognerådsformand Niel Pedersen.
Karen Pedersen opfylder ønsket om, at billedet skulle tilbage til Lyngå, hvilket også var meningen fra starten.Menighedsrådet fik billedet overdraget for år tilbage og nu hænger det på præstens kontor ved siden af konfirmandstuen.

Maleri i en meget bred guldramme af Lyngå Kirke
Lyngå Kirke

Peder Larsen Schmidt bliver begravet i Lyngå samme sted som forældre og søskende. Gravstedet er der endnu. Om det er fredet ved jeg ikke, men det var direktør Meulengracht på Ceres Bryggerierne der, for en formue efterladt af Peder Larsen Schmidt oprettede et legat til bevarelse af gravstedet. Fundatsen har kongelig stadfæstelse af 31. oktober 1890.

På Hadsten Lokalarkiv han vi en fin tegning af Lyngå Kirke, som vi tror er er skitsen til maleriet.

Blyantstegning af kirken
Skitse af Lyngå Kirke.

Artikel af Herluf Nydam Jensen