Kildelund ved Røved

1922: Fotopostkort fra Kildelund. Det vides ikke, hvem personerne på billedet er, men mon
ikke det er familien Søndergaard, som har Kildelund i 1922.
Kilde: Arkiv.dk

Kildelund, i dag beliggende Hallingvej 4, var oprindeligt en af gårdene i Røved by.

Gårdene var indtil ca. 1810 fæstegårde under Clausholm, hvor de blev solgt fri og opkøbt af, måske bønderne, der havde været forpagtere på gårdene, eller jordbesiddere som Frits Erik Bang Wiinholt, som jeg fortalte om i Høstbladet, september 2022.

Som fortalt, var det i 1876 Erik F.B. Wiinholt solgte ud af besiddelserne, og her også jorden hvor vi i dag har Kildelund.

Hvordan det hænger sammen fra salget af jorden og frem til den nuværende gård bygges er ikke et beskrevet kapitel, men iflg. tidligere ejer af Kildelund, Andres Grand Pedersen, var gården beliggende i Røved By inden udflytningen.

Ifølge bogen ”Danske Gårde” køber Peter Martin Nielsen Søndergaard gården den 20. oktober 1879. Han køber gården af sin bror, Peder Leth Nielsen Søndergaard. Peter Martin kom fra Lemminggaard (Lemming ved Hasselager), og han var kun 23 år gammel, da han blev gårdejer. I kirkebøgerne står han også nævnt som forpagter de første år, men i folketællingen fra 1880 står Peter Martin nævnt som gårdejer. På gården har han ansat en husbestyrerinde og en tjenestekarl.

Peter Martin bliver gift med Mette Marie, f. Pedersen, født i Obstrup ved Viby i 1866, den 18. dec. 1885 i Mårslet Kirke. Mette Marie er på det tidspunkt 18 år gammel. Peter Martin er her nævnt som gårdejer i Ødum, og andre steder er han nævnt som gårdejer på Røved Mark.

Den første registrering med ordet ”Kildelund” er i folketællingen 1901, hvor Peter Martin og Mette Marie har 4 børn: Niels, Maren Sørine, Sigvard og Helga Antonie. De havde inden da fået 3 børn, som alle var døde. Ved folketællingen 1916 var yderligere 2 børn kommet til, Emma Magrethe i 1902 og Dagny Hedvig i 1910.

Ifølge BBR registreret er bygningerne på den nuværende Kildelund bygget i 1904, så det er spændende, hvor den tidligere gård har været.

Luftfoto af Kildelund i 1947. Bemærk det lille hus til højre. Det er fodermesterboligen, bygget i 1935. Kilde: Det Kgl. Biblioteks Fotoservice.

Familien Søndergaard er ejere af Kildelund frem til 1923, hvor Folmer Kirketerp overtager.

1927 køber Niels Peter Pedersen Kildelund. Niels Pedersen var dengang 23 år gammel og kom fra Mejlby, hvor forældrene var ejere af Krannestrup.

Niels Pedersen blev samme år gift med Anna Grand Nielsen fra Vivild. Anna var dengang 22 år.

Kildelund var dengang, iflg. bogen Danske Gårde, på 144 tønder land, heraf var der både skov og mose. Under krigen blev der lavet briketter i mosen, og bl.a. på Arkiv.dk kan man se billeder fra briketfabrikken ved Kildelund Mose.

1940-45: Briketfabrikken ved Kildelund Mose. Privat foto: Svend Sørensen, Røved.

Mosen var under krigen lejet ud til Erhart Svendstrup fra Selling, som startede med at grave tørv i mosen, men han slog hurtigt om til briketter.

Under krigen var tørv en væsentlig del af landets brændselsforsyning, og senere briketterne. Jeg husker, at vi hjemme i Tobæk Mølle havde tørvehuset, der blev fyldt med tørv, som en vognmand kom med. Det var en sort tjans at læsse et læs tørv af og at bære dem ind til kakkelovne og komfur. I Ødum Skole var der også tørvehus, og vi elever fik ofte tjansen med at hente tørv ind til skolens kakkelovne.

1940-45: Briketfabrikken ved Kildelund Mose. Privat foto: Svend Sørensen, Røved.

I 1966 overtager næste generation, Anders Grand Pedersen, gift med Merethe, Kildelund, og senere igen næste generation, Niels Grand Pedersen, som overtager bedriften for ca. 25 år siden. 

Luftfoto af Kildelund, som det så ud i 1970.
Kilde: Det Kgl. Biblioteks Fotoservice.