Hadbjerg Brugsforening 1914-1990

Ca. 1967: Luftfoto på postkort, med udsigt over Brugsforeningens grund, og bagved Hadbjergs marker.
Foto: Sylvest Jensen, Hillerød.
Udateret.

På Hadsten Lokalarkiv er vi så heldige at have modtaget en stor mængde dokumenter, som stammer fra drift og administration af Hadbjerg Brugs igennem årene.

Nyd dette fine postkort med et foto taget fra luften, hvor vi får en vid udsigt over Hadbjergs marker og Elmelundsvej, med et par fodboldbaner til højre. Forrest i billedet – ud til Bavnehøjvej – ses Hadbjerg Brugsforening i fin stand, med lagerbygning bag butikken, og pakhus med læsserampe til venstre for købmandsboligen. I haven ses yderligere et par små huse, bl.a. kulhuset.

Et par mænd står ved Brugsforeningens hjørne og misser mod solen, formodentlig kigger de op mod flyet, der fotograferer dem. Til venstre for mændene er det formodentlig Brugsens benzinstander, vi kan se. Vi har på Lokalarkivet tegninger og skitser over bygningen, der viser at benzinstanderen har stået foran bygningen og ud mod vejen. Senere tegninger viser, at der var planer om at flytte standeren til området højre om Brugsens bygning, der hvor der på billedet er bevoksning, og hvor der i dag er parkeringsplads.

Nogle af dette indlægs læsere kan måske huske, hvor på Brugsens matrikel benzinpåfyldning foregik - og hvornår? Det hører vi gerne jeres beretninger om!

Send fx en mail til:  eller skriv i kommentarfeltet på Facebook, under gruppen "Gamle billeder fra Hadsten og omegn": https://www.facebook.com/groups/2550407051896688 

En hilsen fra Hadbjerg

Vi kan takke efterkommere til Evald Ogstrup, at det viste postkort i dag kan være med til at illustrere Hadbjerg Brugsforenings historie.

Postkortet er hverken dateret eller poststemplet. Det er stilet til Evald Ogstrup på Dr. Larsens Vej i Hadsten. Evald var en af Hadstens dygtigste keglespillere, læs mere herom på Arkiv.dk ved at klikke videre HER.

Kortets afsender er “Alfred”, og teksten omhandler den kommende lørdags børnepasning hos Ogstrups. Evald Ogstrup blev født i 1927 og om der er tale om pasning af hans børnebørn, og altså formodentlig Alfreds oldebørn, skal vi en tur i kirkebøgerne for at opklare. Denne gang holder vi os dog til fortællingen om Hadbjerg Brugsforening.

På kortet sidder dog et ustemplet frimærke, som vi kan datere til at blive trykt i 1967. Postkortets foto og tryk er svært at datere præcist, da fotograf Sylvest Jensen havde sit virke igennem en længere periode, i årene 1936-1987.

Med Hensyn til bayersk Øl

Blandt de mange dokumenter, der kommer fra Hadbjerg Brugsforening, findes bl.a. et Næringsbevis dateret den 20-05-1914.

Med Næringsbeviset gives retten til at Hadbjerg Brugsforening må forhandle og uddele bayersk øl, dog med en note om, at der selvfølgelig skal svares afgift af salget.

Herved havde købmanden hjemmel til både at sælge og udlevere øller, og herunder vel også at give smagsprøver til eventuelle interesserede kunder!

Indretning af Benzingruber

I 1924 søgte Brugsforeningen om lov til at lade opføre en Benzingrube til 12 stk. 32 liters Dunke. Gruben skulle bygges af gamle Mursten, som Det Forenede Olie Kompagni A/S skriverdet er der “i Reglen overflod af paa Landet”, og derfor blev Olie Kompagniets tilskud til den færdigbyggede Grube på kr. 40. Dog var kravet forud for dette tilskud, at benzingruben kun blev brugt til Det Forenede Olie Kompagni’s benzin. Kompagniet udlånte gratis en B-P Benzin Pumpe til Brugsforeningen.

I 1956 blev der af BP Olie-kompagniet godkendt oprettelse af et tankanlæg på 6000 liter. Her er tegninger, der viser, at anlægget skal placeres på pladsen til højre for Brugsens bygning, dvs på det område ved forsamlingshuset, der i dag er parkeringsplads.

Aftalen med BP blev opsagt i løbet af 1960’erne, hvor der blev skiftet til OK Olie A/S.

* * *

Der kan fortælles mange flere historier ud fra Brugsens arkivalier. Hvordan forsamlingshuset opstod, at der fra 1980’erne blev udlejet en lejlighed i ejendommen, og meget mere. Det håber vi at kunne vende tilbage til senere her på siderne.

De mange forskellige papirer fra Hadbjerg Brugs kan ses på Lokalarkivet, hvis det ønskes. Via en søgning på Arkiv.dk HER kan du danne dig et overblik over de dokumenter, vi har. Papirmaterialet fra Brugsforeningen er endnu ikke indscannet så de ligger online, men kom forbi Arkivet i august – enten tirsdag eftermiddag eller torsdag formiddag.

Og husk, at du altid kan skrive til dit Lokalarkiv pr. mail: