Hist, hvor vejen slår en bugt

Hulvejen mellem Hadsten og Nr. Galten.
Postkort, skønnet til 1905-1920. Foto: J. B. Aastrups Boghandel.


Ligger der et hus så smukt!
H. C. Andersens digt er op til 100 år ældre end postkortet her, men det kunne godt beskrive hulvejens sving ved Nørre Galten Kirke. Vi er omkring 1905-1920, og det er et af de fine postkort trykt hos J. B. Aastrups Boghandel, Hadsten.

Den smukke udsigt er desværre lettere forhindret. I forhold til at nyde synet af Nr. Galten kirke midt i billedet og det fine bindingsværkshus til højre, så har fotografen stået med svære udfordringer på grund af efterårets blade, der ikke helt havde sluppet træer og buske endnu.

Der er en lille smule liv i billedet. Under kirken ser vi en mand på vej nordpå. Er han ved at knokle op ad den lille bakke på cykel? Eller er han til fods og det er hans cykel, der står ved trappen op til kirken? I et billede som dette, er det de virkelig små detaljer, som pludselig kan blive interessante, når vi tager os tid til at kigge godt efter.

Gemmer der sig noget ved præstegården?

Hulvejen bugter sig mellem kirken og præstegårdshaven overfor, sidstnævnte er skjult bag beplantning. Jeg synes at ane en skorsten og et kors højt oppe, i venstre side af billedet imellem blade og træer? Det kunne godt være et lille kapel.
Da der igennem tiden har ligget forskellige mindre bygninger ved siden af den store præstegård, så er det ikke utænkeligt.

Engang lå der et bindingsværkshus

Huset til højre i billedet, som har gavl mod nord/nordvest og som vi desværre ikke kan se den fulde udstrækning af, er svært at finde nogle oplysninger om. Huset bliver ganske kort nævnt i Lokalarkivets ejendomskartotek (fra 1970). Der står skrevet under denne matrikel, at “der lå engang et bindingsværkshus på grunden”.

Jeg lægger mærke til husets første vindue ud mod vejen. Hænger der en genstand eller er der et lysindfald, det er svært at se. En hvid julestjerne er det næppe på grund af årstiden – måske er det bare et fluepapir?

Kig med på billedet, hvis du har lyst.
Og hvis nogle af læserne har kendskab til det lille bindingsværkshus over for kirken og kender til husets historie, eventuelt igennem fortællinger, billeder eller andet – så hører vi på Hadsten Lokalarkiv meget gerne om det!