Væltepilsner & Støvebajer

Peter Kannegård’s påfund med Støve-bajer & Vælte-pilsner

På arkivet opbevarer vi normalt ikke alkohol, men vi har alligevel et par Thor pilsnere stående med de særlige navne Støve-bajer og Vælte-pilsner. Og hvorfor hedder de nu det?

Anledningen til den specielle etiketvariant var, at den gamle børstenbinderfabrik skulle fjernes for at give plads til det nye Hadsten Center.

På dagen for nedrivningen fik Peter Kannegård fra supermarkedet P. O. Sørensen fremstillet en etiket til et antal Thor pilsnere. Disse blev serveret for at dulme støvet og markere dagen for det gamle Hadsten firmas definitive ophør. Øllens etiket er orange og prydet med et foto af fabrikken.

Årstallet er 1986, næsten 100 år efter at firmaet blev etableret, hvilket skete i 1889 i Nr. Galten, hvor stifteren var Ole Bentzen. Firmaet lå det samme sted, som han blev født den 15. oktober 1865.

Bentzen flytter fabrikken til Hadsten i 1897, hvor han etablerede et værksted i kælderen, Østergade 5. Her blev der produceret alle arter af børster og koste m.m.

I 1907-08 byggede han den store fabrik, som lå bag ved forhuset. Denne fabrik blev fordoblet i størrelse i 1943. Også under krigen var der rigtig godt salg af Bentzens produkter.

Den gamle børstefabrik, også kaldet “Skyskraberen”.

O. Bentzen var den, der rejste rundt og solgte varerne, og det fortælles, at han altid gik med bowlerhat, og at han lignede en statsmand. Bentzen var gift med en svensk pige og de havde seks børn – fire sønner og to døtre.

O. Bentsen døde i 1942 og han blev 77 år. Firmaet overgik da til 2. generation, som førte fabrikken videre i samme gænge, som da faderen levede.

I 1986 blev fabriksejendommen og forhuset revet ned, og i årene derefter blev Hadsten Centret opført på grunden.

Lokalarkivets beholdning af forskellige børster fra O. Benzens Fabrik.