Glade mejerister?

Tre glade piberygere – med eventuel relation til Hadsten Mejeri – har det vældigt hyggeligt.
Postkort/privatfoto, årstal ukendt, skønnes til 1890-1910, men kan dog være nyere.

Her i en kølig marts, hvor der stadig er brug for, at vi samler os i de varme stuer, så må månedens billede nødvendigvis være af den hyggelige slags.

Billedet her dukkede sidste år op i en kasse på lokalarkivet, uden anden information end at der bag på er noteret ‘Hadsten mejeri’ med kuglepen. Det er et privat foto fremkaldt med postkortlinier, men uden adressat eller anden tekst om sammenhængen.

Både bagvæggen, møblementet og det mørke interiør henleder tankerne på en krostue.
Manden længst til venstre har stukket en smal bog under armen og en lommebog stikker op af vesten på den midterste, slipseklædte yngstemand.

Om de tre smilende mænd har noget at fejre eller kommer fra et vel overstået forretnings- eller bestyrelsesmøde, må indtil videre stå hen i det uvisse.

Billedets samtid skønnes til omkring århundredeskiftet. Omkring dette tidspunkt startede Hadstens private mejeri i Østergade.

Hadsten privatmejeri i Østergade

Mejeriet i Østergade blev startet ca. 1898, og overtaget omkring 1900 af en Hans Christensen. Vi ved, at Ejner Boel Thordal køber mejeriet i starten af 1900-tallet i kompagniskab med Hans Christensen, som i øvrigt var idémanden bag en offentlig badeanstalt i mejeriets lokaler, bl.a. med mulighed for dampbade på Østergade 45.
(kilde: Kurt Villy Svendsen/FB)

I 1910 bliver Thordal eneejer af mejeriet og fortsætter som ejer indtil 1919. I Thordals tid som mejeriejer var mælkecentralen ikke just kendt for sin høje kvalitet. Der var brug for dygtigere og erfarne folk, som der da også kom til efter 1919.

Ejner Thordal var i øvrigt en bror til Agnes Ladefoged, som var gift med Poul Ladefoged, lærer på Lyngå Skole.

Bedøm selv, om det nydelige portræt af Thordal herunder giver anledning til at genkende en mere afslappet udgave af ham som en af de tre piberygende mænd ovenfor.

1910. Ejner Boel Thordal, eneejer af mejeriet i Østergade 45 i perioden 1907-1919

Så blev det Mortensens Mejeri

Christian Mortensen, som tidligere var bestyrer på bl.a. Brolund i Lyngå, overtog Hadsten Mejeri fra Ejner Boel Thordal i 1919. Han var en dygtig mejeribestyrer og kom til at lægge navn til det alment brugte Mortensens Privatmejeri. Sønnen Hans Helles Mortensen måtte overtage mejeridriften efter sin far, da han døde efter kort tids sygdom i december 1944. Navnet ‘Helles’ er sønnens fødenavn fra sin mor Ingrid Marie Helles, afdød i 1937. Christian Mortensen var gift igen, og efterlod i 1944 enken fra dette ægteskab.

1950 solgte Hans Mortensen det efterhånden noget nedslidte privatmejeri til det nystiftede andelsselskab, Hadstenegnens Andelsmejeri, som havde beliggenhed på Hammelvej 2 i den nybyggede moderne fabrik, opført i 1948.
Den helt nybyggede mælkecentral benyttede sig af yderst moderne maskiner og veluddannede mejerister. Andelsmejeriet blev bl.a. kendt for sin Esrom-ost og var en af de første mejerier med en effektiv smørpakkemaskine, så smørret hurtigt kunne emballeres i sølvfolie før ‘Lurpakkerne’ blev eksporteret til bl.a. England.


Om Hadstenegnens Andelsmejeri’s stiftelse og opstart kan du læse mere om i næste uges indlæg.