Indlevering af arkivalier

Hvad er arkivalier?

Arkivalier er mange ting og vidt forskellige former for dokumentation og vidnesbyrd, der kan være med til at bevare og fortælle for eftertiden om det forhistoriske liv i by og på land, under Hadsten Lokalarkivs geografiske ansvarsområder.

Det er f.ex. dokumenter, billeder, dias, scrapbøger, emnesamlinger, notater, regnskabsbøger, plakater, lokale aviser og tidsskrifter, som i kraft af deres oprindelse og indhold er knyttet til sognene Hadbjerg, Hadsten, Lerbjerg, Lyngå, Nr. Galten, Rud, Vissing, Voldum og Ødum. Du kan læse mere uddybende HER om det område, Hadsten Lokalarkiv indsamler fra samt om den historiske udvikling af sognegrænser og byer.

Arkivalier kan også være film, video eller lydfiler fra en begivenhed, du har været med til eller er kommet i besiddelse af, og som du selv ikke ønsker at beholde.

Historisk materiale kan stamme fra alle tidsperioder, også samtiden. Lokalarkivet gemmer fx rutinemæssigt udklip fra lokalavisernes artikler, som omhandler den lokale udvikling f.ex. i forretningslivet, nedrivning af bygninger o.lign.

Hvordan afleverer jeg historisk materiale?

Vi opfordrer til, at du retter henvendelse til arkivet og lader vores medarbejdere gennemgå og sortere det materiale, du ønsker at indlevere. Det kan være svært at vide, hvad der kan have interesse for andre. Arkivets mange dygtige frivillige har netop erfaring med, hvilke arkivalier der har relevans.

Bemærk, at der altid kan lægges klausul på afleveringen, så det indleverede materiale ikke bliver formidlet og offentligt tilgængeligt, før du ønsker det. Arkivloven lægger også klausul på, så personfølsomme oplysninger først må offentliggøres efter 80 år.

Du kan aflevere materialer inden for åbningstiden, eller efter aftale hos en af medarbejderne. Der er også mulighed for at sende det til os på Hadbjergvej 12, 8370 Hadsten. I særlige tilfælde, og hvis materialet er omfangsrigt, kan det aftales forudgående, at vi afhenter det på en aftalt adresse.

Billeder og dokumenter, som du vil dele, men selv ønsker at beholde, vil vi meget gerne låne på Arkivet og selv scanne ind, for at sikre, at de bliver gemt i en høj kvalitet.

Hvem, Hvad, Hvor, Hvornår?

Det er en stor hjælp for os, hvis du kan knytte nogle få svar til de indleverede materialer. Kender du ikke navne, kan du måske huske et gårdnavn eller et vejnavn, hvor familien boede.

Centralt for arkivaliets betydning er den mundtlige fortælling om oprindelse og de fakta, som kendetegner et arkivalies proveniens, altså dets præcise oprindelse. Når du afleverer materiale personligt, vil vi derfor gerne tale med dig om de informationer, du måtte have og som kan være relevante for arkivets opbevaring og registrering.

Hvis du sender fotos eller dokumenter pr. post, er det af samme grund vigtigt, at du medsender nogle baggrundsoplysninger på skrift. Du må også meget gerne angive dit tlf.nr. og en mailadresse, så vi kan kontakte dig, hvis vi har yderligere spørgsmål til arkivalierne.

I forbindelse med indlevering vil du – som giveren – blive bedt om at kvittere for afleveringen med din underskrift. I den forbindelse beder vi dig tage stilling til, om der er særlige klausulering eller aftaler, f.ex. i forhold til om arkivaliet må formidles og offentliggøres, ud over de almindelige bestemmelser og tilgængelighedsregler jvf. Arkivloven.

Vi holder åbent tirsdage og torsdage

Lokalarkivet har åbent for besøg tirsdag eftermiddag kl. 14.30-16.30 og torsdag formiddag kl. 10-12. Du er også velkommen til at kontakte os i åbningstiden på mobiltlf. 22 79 53 64.

Vi glæder os til at modtage dit materiale – eller hjælpe dig med dine spørgsmål. Du er også velkommen til at komme for at gå rundt på egen hånd og se vores museumsgenstande, besøge biblioteksrummet, bladre i fotomapperne og læse erindringer og fortællinger fra lokalområdet.

Vi ses på Lokalarkivet!

På lokalarkivet har hvert sogn har sin egen vægsektion med billeder og genstande fra området