Forfattere

Både tidligere og nuværende forfattere har skrevet eller skriver artikler til arkivet vedrørende steder, personer eller begivenheder i vores område. Der findes også mange erindringer i vores samlinger og vi modtager jævnligt beskrivelser fra personer, som har haft deres barndom her, men senere er flyttet andre steder hen.

De nuværende forfattere er Martin Møller, tidl. Ødum, Herluf Nydam Jensen, tidl. Lyngå og Margit Bagger, tidl. Vissing.

I samlingerne findes artikler af Ove Rosenkvist, Sven Erik Ginge, Kurt Quist Nielsen, Sommer Madsen, m.fl.