Kategoriarkiv: Ikke-kategoriseret

Skattevæsenet før

På arkivet har vi lige modtaget et håndskrevet brev. Det sker selvfølgelig ofte, men det her er specielt ved, at det er en indkaldelse til – vel en slags torskegilde i Ødum sogneråd – Ligningsmyndigheden fra 1930.
Sagen drejer sig om fastsættelse af statsskat og formueskat.

Et meget høfligt brev. Men alligevel, hvis vedkommende ikke møder til fastsat tid, er der ikke mulighed for forhandling om størrelsen af beløbet.

Dengang havde ligningskommissionens medlemmer meget lokalt kendskab til borgernes indkomstforhold, alle kendte jo hinanden i de små sognekommuner.

Der har sikkert været megen misundelse og nidkærhed ind imellem.

Når vi ser TV avisen nu om dage, er det jo rystende at høre om milliarder af kr. i fejludbetalinger fra skattevæsenet til personer langt væk fra Danmark, man kan godt få det indtryk, at der overhovedet ikke er styr på nogen ting.

En ting mere, brevet er håndskrevet med en flot håndskrift, man kan virkelig fornemme at det er gjort med omhu.

Et dejligt minde om de gode gamle dage

Herluf Nydam

Indkørslen til ejendommen

Måske ved du det ikke

De saneringsmodne bygninger og lokalarkivet

Når en bygning: hus eller ejendom skal rives ned, tager Hadsten Lokalarkiv ud og fotograferer dem for at bevare deres udseende for eftertiden.

Hvorfor det?

Jo, det er der mange, der gerne vil vide. Vi har ofte henvendelser fra folk, som gerne vil vide, hvordan de nedrevne huse så ud, og årsagerne til dette ønske kan være meget forskellige. De en del af vort lands historie.

Vi undersøger, hvornår huset blev bygget på www.ois.dk, – det Offentliges Informations Server, som vedligeholdes af kommunerne, og hvilket matr. nr. det ligger på, evt. tager vi en udskrift af, hvor på grunden bygningerne ligger samt et Google-print.

For en dag er det hele forsvundet og så er det for sent.
Disse bygninger blev fotograferet mens det hele så pænt ud, i dag er de væk. Og selvom bygningerne skulle være meget faldefærdige, kan man alligevel godt danne sig et indtryk af, hvordan det har set ud.

Hvis du ved, at du engang vil rive huset ned, så kontakt os. Jo, før billedet bliver taget, jo mindre ramponeret er bygningerne – knuste ruder etc.