Ågårdsvej kender vi, men Ågård er væk

Den allerførste gård, matrikel 3b, som jeg her kalder: Den gamle Gård, da navnet på gården fra dengang ikke kendes, har ligget i trekanten mellem Tåstrup, Selling og Ødum ved en byvej, der dengang gik fra Tåstrup og krydsede Spørring Å, hvorefter den fulgte Astrup bæk til Tobæk Mølle og Ødum.

Kort med markering af gårdene og vejen.
Kortet med de to gårde og vejen Ågårdsvej

Hvem der byggede gården, kan jeg ikke finde ud af, men i 1801 fæstes gården af Søren Nielsen, som er født i Tåstrup 1-4 1771, søn af Niels Hansen og Maren Sørensdatter, som formodentligt har haft gården tidligere. Niels Hansen dør i 1788, og moderen bor i aftægt hos sønnen, efter at han forpagtede gården. Hun døde i 1809.
Søren Nielsen er blevet gift med Maren Andersdatter, og i tidsrummet 1795 til 1814 når de at få 12 børn. Hun døde i 1826 og han døde i 1832.
I 1826 køber ungkarl Lars Jensen, matrikel nr. 10, af Søren Therkildsen, et jordstykke der ligger længere oppe på bakken mod Ødum, der hvor Ågård, som mange af os kendte, senere blev bygget. Lars Jensen er i folketællingen 1834 gift med Maren Jensdatter. Det vides ikke hvor de har boet, da der ikke var bygninger matrikel nr. 10.
I 1834 sælges boet efter Søren Nielsen, matrikel 3b, til Anders Sørensen, som gifter sig med Maren Jensdatter, der er blevet enke efter at Lars Jensen, matrikel 10 er død, og de slår gård og jorde sammen.

Maren Jensdatter dør i 1854 og Anders gifter sig igen med Ane Marie Nielsen fra Lisbjerg.
I Brandforsikringsvurderingen fra 1876 er gården en 4-længet gård med stuehuset mod vest. Gården stod dengang under navnet ”Bjerregård.” Det fortælles, at gården tidligere stod under navnet ”Biesig.” Mange af oplysningerne er fundet i Niels Schjeldahls fortællinger fra 1997.
Anders Sørensen dør i 1870 og Ane Marie dør i 1893. Arvingerne solgte så gården til min bedstefar, Laurs Jensen Møller i 1894, hvor han er 24 år gammel. Min bedstefar er født i Kirkely (Ødum Torv 5) hvor min fars slægt har holdt til siden i 1766 og frem til slutningen af 1920erne.
I 1895 gifter han sig med Ane Marie Abild, på 21 år, fra Vejlby, og de bygger nu en helt ny gård, Ågård, på matrikel nr.10 (Ågårdsvej 6) og river den gamle gård nede i lavningen ned, i 1895-1896.

I perioden frem til 1912 får mine bedsteforældre 10 børn.
Min Bedstefar og Bedstemor driver gården frem til 1923, hvor de køber Tobæk Mølle, og Ågård forpagtes ud til den ældste af sønnerne, Jens, som bliver gift med Emma, og fra ca. 1931 er det Jens` bror Anders Møller, som blev gift med Mogensine (kaldet Sine) i 1933, og de driver gården frem til 1942, hvorefter de køber deres egen gård, og det er derefter lille broderen, Niels Møller, der først forpagter og senere køber sit fødehjem. Niels Møller bliver gift med Anna Ingeborg fra Tobæks-Minde, Ødumvej 15 i juni 1943.

Luftfoto af Tobæk Mølle
Her ser vi Ågård, som den så ud i 50erne

Niels Møller dør i 1981 og Anna driver gården videre, frem til 1986, hvor Ågård sælges til Laurits Poulsen på nabogården Engholm (Ågårdsvej 4).
I 2002 var det slut med Ågård, da der skulle rejses store elmaster i forbindelse med, at der skulle føres en
400 kW højspændingsledning fra Ålborg til Århus, en så kraftig sag, at man ikke længere kunne bo på Ågård.

Ågårds endeligt i 2002.