Dagsarkiv: 26. september 2019

Indkørslen til ejendommen

Måske ved du det ikke

De saneringsmodne bygninger og lokalarkivet

Når en bygning: hus eller ejendom skal rives ned, tager Hadsten Lokalarkiv ud og fotograferer dem for at bevare deres udseende for eftertiden.

Hvorfor det?

Jo, det er der mange, der gerne vil vide. Vi har ofte henvendelser fra folk, som gerne vil vide, hvordan de nedrevne huse så ud, og årsagerne til dette ønske kan være meget forskellige. De en del af vort lands historie.

Vi undersøger, hvornår huset blev bygget på www.ois.dk, – det Offentliges Informations Server, som vedligeholdes af kommunerne, og hvilket matr. nr. det ligger på, evt. tager vi en udskrift af, hvor på grunden bygningerne ligger samt et Google-print.

For en dag er det hele forsvundet og så er det for sent.
Disse bygninger blev fotograferet mens det hele så pænt ud, i dag er de væk. Og selvom bygningerne skulle være meget faldefærdige, kan man alligevel godt danne sig et indtryk af, hvordan det har set ud.

Hvis du ved, at du engang vil rive huset ned, så kontakt os. Jo, før billedet bliver taget, jo mindre ramponeret er bygningerne – knuste ruder etc.

Sankt Pauls Kirke – 100 år

Den 23. november er det hundrede år siden Sankt Pauls Kirke i Hadsten blev indviet. Det giver anledning til at nævne året 2009, hvor kirken blev halvfems år og Ove Rosenkvist fandt blyant og lineal frem for at klippe og klistre en historie om kirken.

I 1913-14 var der 1200 indbyggere i Hadsten by og et stort behov for en kirke i byen. Lægen dr. Larsen, der havde opkøbt store arealer i byen, donerede 10. kvadratmeter jord til kirke og kirkegård. Jorden lå midt i byen og var derfor velegnet til det.
På fotoene ses de smukke modeller som Ove Rosenkvist har udført af kirken i tyndt pap.

Sankt Pauls Kirke med spir, som den oprindeligt var tegnet.
Modellen af kirken som den var tegnet i 1914. Udført af Ove Rosenkvist.

Hack Kampmann tegnede i 1914 en flot kirke med spir, men på grund af 1. Verdenskrig fik borgerne ikke tilladelse til at opføre kirken før i 1919. Da var priserne steget og den oprindelig plan blev for dyr.
Eva Larsen, dr. Larsens datter skænkede tårnet til minde om hendes forældre.

Sankt Pauls Kirke efter tårnet er tilføjet. Udført af Ove Rosenkvist

Ove Rosenkvist fortæller, at taget på kirken blev skiftet ud i 1927 på grund af fugt, samtidig ændrede man hældningen på taget fra 30 gr. til 45 gr. I 1936 forslog bygmester Broder Nissen, at der blev sat spir på tårnet efter Kampmanns første tegning. Spiret skulle være i mørkegrønt kobber.

Postkort fra 1926

Sankt Pauls Kirkes bygning ser dog stadig ud, som den gjorde på et postkort fra 1926.

Skulle nogen have lyst til at lave en juledekoration med Sankt Pauls Kirke, kan man få kopi af skabelonerne her på arkivet.