Månedens billede: Lystanlægget 1903

Anslået 1903-1910: Indgang til Lystanlægget på Egevej.
Ukendt fotograf, kilde: Arkiv.dk

Månedens billede er et herligt foto af indgangen til datidens rekreative område i det centrale Hadsten by.

På fotoet ses indgangsporten til Lystanlægget, som det blev kaldt. Selve anlægget blev taget i brug i august 1894 og blev skænket af Hadsten Borger- og Håndværkerforening. Det lå i forbindelse med Østergades Afholdshjem, som en grøn oase, hvor bl.a. familier og hotellets gæster kunne opholde sig, med garanti for soberhed, ro og orden.

Beslutningen om køb og opførsel af et lystanlæg blev taget i Håndværkerforeningen i marts 1894, efter at Farver og Restauratør Hans P. Holst, Søndergade 24, foreslog det på foreningens månedlige møde i oktober 1893.

Denne driftige forening fik allerede i maj samme år truffet aftale om at optage et tilbudt lån til formålet hos Sognefoged Niels P. Hulgaard, Nr. Galten, på maksimalt kr. 1.600.

I august 1894 er det grønne område klart til brug, og det får anvendelse til bl.a. Grundlovsfest, fest i Afholdsforeningen samt til Landboforeningens dyrskue. Senere bruges området til opstillede tivoliforlystelser, folkefester og danseaftener.

Der er i årene 1901-1902 drøftelser i Håndværkerforeningen omkring den pavillion, der skal bygges i anlægget. Tegningen af pavillionen blev udført af Højskolelærer Broder Nissen.
Selve pavillionen har det desværre ikke været muligt at finde arkivbilleder af. En tribune og dyrskueplads har også været en del af det grønne område.

Indgangsportalen opføres

Først i 1903 bliver der lagt nærmere planer for opførsel af en indgangsportal til anlægget. Portalen skal udføres af en Tømrer Sørensen, fremgår det af Håndværkerforeningens mødeprotokoller.

Ved indgangsportalen er håndværkere – og måske tømreren – til stede, og det ser ud til at de lægger sidste hånd på anlægget, enten før selve åbningen eller før et særligt arrangement.

To håndværkere står stolt og poserer med værktøjet oppe ved våbenskjoldet. To mænd i pænt tøj beser tegningsplaner, og flere tilskuere ser med til venstre ved hushjørnet. Arbejdet er stadig igang, der er flere stiger placeret, og en arbejdsmand står ved indgangen til portalen, hvor der er pyntet med grantræer. En mand ved en arbejdshest står inde på anlægget.

Senere hen blev indgangsportalen flyttet til indgangen ved Rådhusparken, som anlægget senere kaldtes, nemlig det grønne område mellem Egevej, Bøgevej og der hvor Hadsten Centret og Kommunekontoret ligger i dag.

Kilde: Børge Jensens bog ‘Hadsten i 300 år’, Hadsten Bogtryk 1994..