Faurskov Optagelseshjem 1941-1949

Faurskov Hovedgaard, 1951. Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Favrskov Hovedgård er en smuk ejendom beliggende nær Lyngå og Hadsten i den østlige del af Jylland, Danmark. Ejendommen har en rig historie, hvor den gennem mange år har fungeret som et landbrug, der har bidraget til lokalområdet.

Samtidig har Favrskov Hovedgård også huset Faurskov Optagelseshjem, som var et børnehjem drevet af ægteparret Elisabeth og Niels Chr. Berg, der selv fik 5 egne børn, født i årene 1927-1940.

Historien om Favrskov Hovedgård nær Lyngå går helt tilbage til 1277, hvor ejendommen nævnes første gang, i et brev fra biskoppen i Århus.

Men denne gang skal det handle om en ganske kort periode ud af herregårdens lange historie, nemlig under og lige efter 2. verdenskrig, hvor Favrskov Optagelseshjem blev drevet på ejendommen af familien Bjerg.

Hjemmet tilbød kost, logi, uddannelse og opdragelse til unge mænd og drenge, som havde det svært, og som enten kom fra brudte familier eller havde ringe kår i deres familie.

Familien Bjerg og det indremissionske arbejde

På Fabjerg Lokalarkiv findes et fint gammelt bryllupsfoto af parret Elisabeth og Niels Christian Bjerg. De blev gift i 1926, og senere samme år købte parret Aabogaard ved Lemvig.

Aabogaard blev familien Bjergs første Optagelseshjem. Hjemmet blev drevet efter den indremissionske tanke, da det var denne kristne retning, familien Bjerg tilhørte livet igennem.

Elisabeth og Niels Chr. med deres fem børn, ca. 1943.
Kilde: Arkiv.dk, Fabjerg Lokalarkiv. Fotograf: Ukendt

I 1941 solgte familien Aabogaard, da de måtte vige for krav fra besættelsesmagten, og flyttede til Faurskov Hovedgaard. Her var det muligt for forstanderparret at etablere en lignende institution for en gruppe af drenge og unge mænd, der befandt sig i svære kår, under og efter 2. verdenskrig.

Elisabeth Bjerg var en særdeles aktiv kvinde inden for Dansk Missions Selskabs Kvindekredse. På Hadsten Lokalarkiv forefindes denne forenings protokol for årene 1948-1975. Her kan det læses, at foreningen i 1948 blev stiftet med 13 medlemmer og Elisabeth Bjerg, Faurskov som “indtil videre varetog formandsposten”. På dette tidspunkt var der få år til, at familien Bjerg flyttede til Risskov og afsluttede deres virke som forstandere på optagelseshjemmet.

Forstanderinde Elisabeth Bjergs kristne og tålmodige arbejde for Indre Mission udmundede sig bl.a. i, at hun blev stifter af ‘Hadsten Stationsby og Omegns Kvindeforening’, en del af Dansk Missions Selskabs Kvindekredse. Dette var henimod slutningen af Optagelseshjemmets virke. Den 30. januar 1948 modtog Elisabeth Bjerg, Indre Mission i Hadsten, således en skriftlig bekræftelse på foreningens indstiftelse.

Ved flere lejligheder efter familien Bjergs fraflytning til Risskov har Elisabeth besøgt kvindekredsen i Hadsten og deltaget i kredsmøderne. I 1973 deltog hun bl.a. i årsfesten i anledning af foreningens 25 års jubilæum.

Familien Bjerg valgte at sælge Faurskov Hovedgård omkring 1949 og flyttede herefter til Risskov, hvor de købte en isenkramforretning. Elisabeth og Niels Christian fejrede deres sølvbryllup den 13. juli 1951.

I dag er Favrskov Hovedgård stadig en bemærkelsesværdig ejendom, der vidner om områdets landbrugshistorie, og Faurskov Optagelseshjem står som et symbol på det vigtige arbejde, der blev udført af Elisabeth og Niels Chr. Berg for at hjælpe børn med særlige behov. Vi ved desværre ikke så meget om de drenge og unge mænd, der boede på hjemmet i 1941-49, men det må formodes, at opholdet bidrog positivt til deres videre liv og fremtid.

Herluf Nydam Jensen, opvokset i Lyngå, kan fortælle om, hvordan optagelseshjemmets virke blev oplevet af lokalsamfundet. Hjemmet blev drevet igennem 8 år, under og efter 2. verdenskrig. Læs Herlufs artikel HER.

Læs mere om dagliglivet for drengene på Faurskov i den spændende artikel “Drengene på Faurskov. Et optagelseshjem i besættelsesårene.” af Peter Bondesen. Artiklen kan bestilles online som digital kopi, eller læses på Hadsten Lokalarkiv, hvor vi har tidsskriftet.

Faurskov, oktober 1962. På dette lidt senere tidspunkt er ejendommen ejet af Kay og Harriet Johannesen.
Foto: Arkiv.dk