En tur hen af Byvej i Selling

Da jeg var dreng i 50’erne husker jeg, at der på Byvej i Selling var et brødudsalg/slikbutik, som jeg er kommet i, og min kone husker også, at hun har handlet der som barn. Jeg mener rimeligt sikkert, at det var ved Anna og Henry Jensen på Byvej 20, butikken var.
Jeg husker Henry som, Henry bild’- mand, da han kom i mit barndomshjem, Tobæk Mølle, og bildede møllestenene i kværnen. (Iflg. ordbogen, “at bilde” = at hugge furer i sten) Jeg husker, at møllestenene blev løftet ud af kværnen og alle fugerne på både øverste møllesten, som var den der snurrede rundt, og den nederste, som lagde fast, blev hugget op(hugget dybere).

Henry Jensen døde i 1976 og hustru Anna i 1989. Begge ligger begravet på Ødum kirkegård.

1958: Bagerst til højre ses Byvej 20. Huset forrest er Byvej 22. Bagerst ligger stuehuset til Byvej 12. Det var i døren til højre i huset Byvej 20, man kom ind i slikbutikken. Foto: Det. Kgl. Biblioteks fotoservice

Byvej 20 er iflg. BBR bygget i 1917 og er et af ”de nyere huse” på Byvej, men allerede i 1832 er huset nævnt i Niels Schjeldahls optegnelser om Selling. Vi springer frem til 1916, hvor ejeren er Holger Scherer. Han sælger huset til Niels Pedersen, som igen sælger til Martin Laursen i 1916. Den 5. august 1927 sælger Martin huset til sin søn Karl Laursen, som var dræningsmester, og som flere af os nok kender. Det var ved Karl og Karen Marie Laursen, man købte nye kartofler og jordbær om sommeren.

Karl Laursen ejede huset til 1949, hvor han købte Byvej 13, og hvor han havde dræningsforretningen, senere sammen med sønnen Harry Laursen. Karl Laursen solgte Byvej 20 til Arne Hjortshøj, som så solgte til Anne og Henry Jensen, og Anna boede der indtil hun døde.

Byvej 22 er iflg. BBR opført i 1882, men i Niels Schjeldahls optegnelse figurerer det allerede fra 1872. Vi springer frem til februar 1925, hvor der bliver udstedt skøde på huset til Søren Bertel Sørensen, søn af Jens Bertel Sørensen, som fik en søn der hed Jens, skriver Niels Schjeldahl.  Jeg husker fra før en gammel mand der hed Jens Bertelsen i Selling. Mon det var ham?

1958: Byvej 24, kaldet ”Dukkehuset”. Ifølge Niels Schjeldahls optegnelser overtages huset d. 1. april 1969 af Leif Nielsen.
Foto: Det Kgl. Biblioteks fotoservice

Huset på Byvej 24 er ifølge BBR bygget i 1880 (det nuværende), men allerede i 1787 fæstes huset af Frederich Jørgensen og hustru Maren Pedersdatter. Frederich Jørgensen står som skovfoged under Frijsenborg.

To år senere overgår huset til Mogens Rasmussen og dennes hustru Anne Frederichsdatter, datter af Frederik og Maren. Mogens Rasmussen er ligeledes skovfoged under Frijsenborg. Parret får 3 børn og desuden bor Annes mor Maren Pedersdatter også i huset.

Mogens Rasmussen dør i 1809, og fru Anne frikøber huset i 1810 og gifter sig i 1822 med snedker Stephen Jensen, som allerede dør i 1824. Hvornår Anne dør er ikke oplyst.

1958: De to huse her er Byvej 28 (til venstre) og Byvej 26 (først for til højre). Gården i baggrunden er Byvej 12. Foto: Det Kgl. Bibliotek

Byvej 26 er iflg. BBR bygget i 1900, men i Niels Schjeldahls optegnelser er huset(eller et andet hus) der allerede i 1838 og ejes af Anders Jensen, som samme år sælger til Mads Jensen, der er gift med Mette Christiansdatter. Mads dør og Mette sælger til Frands Jørgensen i 1863. Ifølge Niels Schjeldahls optegnelser er der omkring 1870 indrettet købmandsforretning i huset, Byvej 26, og han redegør for en meget lang række af ejere af huset frem til sept. 1924, hvor Jens Jensen Grosen overtager huset, og samme år er købmandsforretningen ophørt, skriver Niels Schjeldahl.

1995: Niels Schjeldahls billede af Byvej 26. Billedet er lånt på Lokalarkivet.

Og så lige, hvem er Niels Schjeldahl, der ved så meget om Selling?
Han var søn af købmand Johannes Schjeldahl og blev født i 1922. Niels har været kommuneassistent i dengang Brabrand kommune og senere regnskabschef for Århus Skolevæsen, har jeg læst i en artikel i Århus Stiftstidende, da han blev 95 år i 2017.

Op til 1997 lavede han optegnelse som han kalder ”Selling og Tåstrup – to landsbyer og deres indbyggere”, et værk på 82 A4-sider, som jeg var heldig at komme i besiddelse af. Jeg talte med Niels Schjeldahl dengang og fik lov til at referere derfra.

I 1958 var Byvej 28 det yderste hus på Byvej, et gammelt hus med bliktag, husker jeg, som også ses på billedet med Byvej 26 og 28. Huset vi kender i dag er opført iflg. BBR i 1978, men allerede i 1844 står Peder Sørensen som ejer af huset, og 15. dec. 1858 sælger han til murer Hans Chr. Jensen. Han var i 1852 blevet gift med Jensine Rasmusdatter. 

I februar dør Jensine og Hans Christian bliver boende der. I 1899 overlader han skødet på huset til sine 2 sønner, møller Jens Hansen fra Hinge og møller Rasmus Hansen fra Århus. Desuden havde Jensine og Hans Christian en tredje søn Andreas.  

I 1901 bebos Byvej 28 af daglejer Karl Johan Pedersen, og i 1903 sælges huset til vejmand Laurs P. Jensen, som senere blev medlem af sognerådet i Ødum Hadbjerg Kommune. Han var i 1899 blevet gift med Pederlene Pedersen, som var datter af Peder Bertelsen, der boede i nr. 24. Laurs og Pederlene fik 12 børn, frem til 1920. Laurs døde i 1931 og Pederlene blev boende i huset til sin død i 1959. Både Laurs og Pederlene ligger begravet på Ødum kirkegård.

Jeg husker at sønnerne Laurits og Peter Jensen boede i huset op gennem tresserne. Laurits kom ind imellem på besøg hos mine forældre i Tobæk Mølle.

Hvornår Laurits og Peter er døde husker jeg ikke, men i 1973 bliver huset solgt til Jette Jørgensen, som bor i huset frem til august 1976, hvor huset sælges til Peter Marcussen, som nedriver huset i 1977 og opfører den ejendom, der ligger der i dag.

Når vi drejede hen ad Byvej i 50’erne, kom vi først forbi Byvej 16, som i dag er et nyere hus, opført i 2016.

1958: Den tidligere ejendom på Byvej 16.
Foto: Det Kgl. Biblioteks fotoservice

I huset der var på grunden før, boede i 1880 Søren Nielsen, som samme år sælger til Rasmus Nielsen, der formodentligt var træskomand. Han sælger i 1890 til tjenestekarl Thomas Christian Jensen fra Hadbjerg, som tjente i Selling. Thomas var gift med Rasmus Nielsens datter Maren Kirstine.

Huset bliver handlet 6 gange frem til 1917, hvor Jens Kristian Laursen, søn af Martin Laursen, Byvej 6, køber huset. Han er gift med Dorthea N. Kjær. De får børnene Peter, Dagny, Elly Marie og Martin.

Der findes ikke yderligere om ejerforholdene.

Martin Møllers artikel er trykt første gang i Høstbladet, juli-august 2023.