Alstrup Mølle

Møllen ved Alstrupgaard i Rud sogn. I gården står møller Stokholm og hans hustru Anna med en lille pige. Skønnes til 1940-1950.

Alstrup Mølle er en gammel kornmølle med overfaldshjul fra ca.1860. Møllen var en selvstændig ejendom på 30 tønder land med tre td.hartkort og 6 skæpper indtil 1826, da blev den sammenlagt med Alstrupgaard.

Vi er på den modsatte side af landevejen i forhold til det daværende Rud sogn (byerne Hallendrup, Drostrup og Nielstrup). Hertil hørte Alstrupgaard og resten af vejen, der slutter i Erslev. Alstrup Mølle ligger ved Alling Å, netop hvor åen krydser Alstrupgårdvej.

Møllen blev drevet med mølleforpagter i nogle år efter sammenlægning med Alstrupgaard, siden med en møllebestyrer.

Søren J. Stokholm bestyrede møllen fra 1908 til 1955. Han blev gift med sin tidligere husbestyrerinde Anna Stokholm. Møllen var i anvendelse helt indtil 1965, to år før bestyrer Stokholms død.

https://arkiv.dk/ findes flere billeder af både møllebygningen, ægteparret Stokholm og Alstrupgård.
Brug linket ovenfor og angiv under ‘Udvidet søgning’ at der søges på Hadsten Lokalarkiv.