Steder i lokalhistorien

Her fortælles om særlige steder og begivenheder, som er knyttet til stedet.

16 Mil-stenen er væk

Martin Møller beretter, om en efterlysning af en gammel kilometersten, som er fredet iht. Museumsloven og derfor ikke må flyttes eller ændres uden godkendelse fra Slots og Kulturstyrelsen. Det drejer sig om 16 Mil-stenen, som stod hvor Den østjyske Motorvej krydser den gamle hovedvej 10 mellem Hadbjerg og Ødum.