Nyt om jernlænken

Hvad er det? spurgte vi på Facebook og her på hjemmesiden, da vi på Lokalarkivet har lånt en tung jernkæde med monterings-beslag i begge ender. Desværre er genstanden indkommet uden forhistorie og kan derfor ikke knyttes til den lokale geografi.

Vi fik en del gode input bl.a. fra lokale historiekendere på Facebook, og flere mente, at det måtte være lænker anvendt til slavehold eller straffefanger.

Senest har vi henvendt os til Det Grønne Museum i Auning, og har her fået flere fagkyndige svar angående lænkens anvendelse. Museumsinspektør for Landbrugshistorie, Esben Bøgh Sørensen, har skrevet til os:

Det første bud er, at genstanden har været brugt som fangelænke. Det ligner til forveksling de såkaldte ”shackles”, man brugte til slaver. Se eksempelvis: https://www.lincolnshrine.org/exhibits/1316-2/  Men der kan lige så vel være tale om lænker brugt til fanger af alle mulige typer af hjemlig herkomst.

Ifølge en af mine kolleger ligner selve lænken, der skal omkring foden til forveksling fodlænker benyttet i landets arresthuse og fængsler i 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. Angående slaveperspektivet kan man sige, at i eksempelvis Horsens straffeanstalt blev fangerne i sidste halvdel af 1800-tallet hyret ud til den lokale tekstilfabrikant under slavelignende forhold.

For yderligere at komplicere det hele, har man åbenbart ved en udgravning ved Trelleborg fundet et par lænker, der ligner rigtig meget:  https://natmus.dk/historisk-viden/danmark/oldtid-indtil-aar-1050/vikingetiden-800-1050/magt-og-aristokrati/slaver-og-traelle/.

En anden mulighed er, at lænken er blevet brugt til et dyr. Vi har på vores magasin flere såkaldte ”felker”, dvs. låse, liggende, der ligner til forveksling. Desværre er der ingen medfølgende kæder. Ifølge beskrivelserne af genstandene har de typisk været brugt til at lænke heste. Der kunne altså være tale om en hestelænke/-lås. En anden af mine kolleger foreslog, at det f.eks. kunne være i forbindelse med, at hestene skulle skos.

Esben Bøgh Sørensen, Museumsinspektør på Det Grønne Museum.

TAK til alle, der har vist interesse for genstanden og for de mange interessante input, Lokalarkivet har modtaget.

Med ny viden kom vi nærmere denne genstand. Nu kan vi stå med lænken i hånden og forestille os, at der i sidste halvdel af 1800-tallet kunne være en fabrikant i Midtjylland, der med koldt og tungt jern fastgjorde arbejdsmænd, der var udlånt fra en straffeanstalt.

VI SKREV: Hvad er det?

Slavelænke eller et trækredskab til en tyr?
– eller noget helt tredie…?

Arkivet har modtaget denne genstand af jern.
Vi går Piet van Deurs i bedene og spørger ud til offentligheden, hvad denne tunge jernlænke kan være brugt til? 🤓 Det er smedejern og beslaget i højre del af foto kan åbnes og låses. Hvad har mon skulle spændes fast, lænkes, bæres eller monteres med denne tingest? Eller måske noget helt andet?

Opdatering:
Vi har allerede fået flere kvalificerede bud på anvendelsen, via arkivets Facebook side: https://www.facebook.com/groups/2550407051896688/:
Slavelænke eller et trækredskab til en tyr.

Mål på genstanden:
Bemærk at det låsbare beslag er meget slidt på indersiden. Sliddet har været så stort, at der er hul ind til “nøglehullet”.