Søg i kirkebøgerne indtil 1813

Afskrift af sognenes kirkebøger indtil 1813.
Hvis man ikke er øvet i at læse gotisk håndskrift, kan kirkebøgerne være vanskelige at læse. Derfor har arkivet transskriberet de ældste. Afskriften er ordret og kildetro, så ved en søgning på et navn f.eks. Søren er det nødvendigt af søge på flere stavemåder Søren, Søfren eller Søffren.
Kirkebogens folio/side tal er også noteret og herunder oplyses opslaget på Arkivalier Online, hvis man selv vil tjekke afskriften. Rettelser og forslag til ? modtages gerne.

Den enkelte kirkebog er delt op i fødte, konfirmerede, viede, døde, introducerede og Absolveret. Der står ingen, hvis gruppen ikke findes.

Sognene – Kirkebog fra/til, Født, Konfirmeret, Viede, Døde, Introduc. Absolveret, Trolovede.
Galten Herred
Galten      1667-1785  Fødte,      ingen,  Viede,  Døde, ingen, Introduc., Absolveret.
Galten      1785-1813  Fødte, Konfirm.,  Viede,  Døde, ingen, Introduc., ingen.

Hadbjerg 1668-1782  Fødte,      ingen,  Viede,  Døde,  Introduc., Absolveret.
Hadbjerg 1785-1813  Fødte, Konfirm.,  Viede,  Døde, Introduc., Absolveret.

Lerbjerg 1684-1705*   Fødte,      ingen,  Viede,  Døde, Introduc., Absolveret.

Rud**     1684-1814    Fødte,      ingen,  Viede,  Døde,      ingen,  Absolveret.

Vissing    1668-1785   Fødte,       ingen,  Viede,  Døde,  Introduc., Absolveret.
Vissing    1785-1813   Fødte,  Konfirm.,  Viede,  Døde,  Introduc., Absolveret.

Voldum   1734-1814  Fødte, Konf. + Rud,  Viede, Døde,    ingen, Absolveret.

Ødum     1715-1794  Fødte, Konfirm.,  Viede, Døde, Introduc., Absolveret.
Ødum     1795-1813  Fødte, Konfirm.,  Viede, Døde, Introduc.  ingen.

Sabro herred
Hadsten***  1696-1766  Fødte,  ingen, Viede,  Døde, ingen.
Hadsten        1766-1813  Fødte,  ingen, Viede, Døde, ingen.

Lyngå             1754-1813  Fødte, Konfirm., Viede, Døde, Introduc.
Lyngå/Skjød  1768-1771  Fødte + Viede + Døde****
Lyngå/Skjød  1780-1810  Ingen, Konfirmerede, ingen.

*) Der findes ikke nogen kirkebog for Lerbjerg i tiden 1706-1813.
**) Konfirmationerne i Rud kirke er ført i Voldum kirkebog.
***) Den første kirkebog med Hadsten sogn er ført sammen med Haldum og Vitten sogne.
****) Kirkebogen er ført kronologisk, og afskriften er derfor ikke opdelt.