Foredrag og Generalforsamling 2023

Østergade set mod vest, anslået 1940.

Er du interesseret i at deltage i Lokalarkivets ordinære generalforsamling, så sæt allerede nu kryds i kalenderen Tirsdag den 14. marts kl. 19.00

Mødet afholdes i Lokalarkivets lokaler, og efter generalforsamlingen er der foredrag af Gregers Petersen, der vil fortælle om Østergade.

Tilmelding er nødvendig af hensyn til forplejning.
Tilmelding sker pr. mail til: , senest d. 6. marts.
Yderligere information om generalforsamlingen findes her.