Den gamle skole i Ødum, 1720-1963

Af: Martin Møller

Jeg har tidligere skrevet på Pingvinnyt, om ”Den gamle skole i Ødum”, men der er dukket nye oplysninger op, som må med.
Ødum Skole var en af de 241 Rytterskoler, Kong Frederik IV lod opføre, som en folkegave, i anledning af hans 50-års fødselsdag. Landet var delt op i 12 rytterdistrikter og Ødum Skole hørte til Dronningborg Rytterdistrikt sammen med Spentrup, Borup, Gimming, Harridslev, Voldum, Råsted, Hallendrup, Kristrup og Mejlby.
Skolerne blev bygget i 1720-1727 efter samme tegning og med samme indretning.

Hvornår skolebygningen, som vist herover, blev brudt ned i Ødum er nu uvist, og jeg var af den opfattelse, at det var den bygning, der havde fungeret som skole, indtil den vi kender i dag blev bygget.
Men det er ikke rigtigt.
På Hadsten Lokalarkiv, er der fundet et billede, som viser en ældre skolebygning end den nuværende, (forsamlingshuset) som jeg tidligere har skrevet, blev bygget i 1888, men det stemmer ikke, huset er ifølge den offentlige BBR meddelelse bygget i 1910, og det stemmer heller ikke helt, da jeg fra Kurt Villy Svendsen har fået tilsendt et postkort, som er skrevet på Ødumgård i 1907, og her er motivet af skolen, som så må været blevet bygget tidligere!
Billedet af den ukendte skolebygning, som er dukket op i Lokalarkivets gemmer er blevet indleveret til en arkivsamling i 1962, længe før Hadsten Lokalarkiv kom til i lokalerne på Hadsten Skole i 1970, og billedet er heldigvis ikke gået tabt.
Det spændende billede er indleveret i 1962 af forhenværende tømrermester Kristian Olesen, som havde haft tømrerforretning i Ødum i mange år, og drevet tømrerforretningen, Ødumvej 27, som nabo til skolen, hvor hans far, Hans Olesen, havde været skolelærer fra 1859-1880, og hvor han døde 18. dec. kun 45 år gammel. Hans Olesen var gift med Ane Marie på 45, og begge kom fra Odder, desuden var datteren, Oline Kirstine Olesen, født i Odder i oktober 1859, lærerinde på skolen.
Forhenværende tømrermester Kristian Olesen døde på Randers Kloster i 1966.
Tømrerforretningen købte min svigerfar, tømrermester SP Sørensen i 1948, og som han drev mange år frem.

Billedet
Billedet af den ”ukendte” Ødum Skole. Billedet er taget i 1880. Vejen mod højre, der går forbi sprøjtehuset er Ødumvej, mod øst
ned mod hovedvejen. Jeg kan ikke skrive ned mod hverken Brugsen eller nu OK, for det havde ingen tænkt på dengang.

Kristian Olesen skriver på bagsiden, at det er ham, 4 år gammel, der står til venstre af de fire personer ved husgavlen. Næstefter er det hans søster Clara Johanne på 7 år, næstefter er det storebror Ole Bendix på 13, alle født i Ødum, og yderst til højre, tjenestepigen Karla Hansen på 19 år.
Kristian Olesen skriver også, at det lille hus til venstre på billedet er sprøjtehuset.
Forhenværende og nu afdøde malermester Åge ”Koch” Bjerregård fortalte mig for mange år siden om sprøjtehuset i haven mellem tømreren og skolen, men det har ikke været muligt at få yderligere oplysninger om det, så det er dejligt, at det findes på billedet.
På det gamle sognekort for Ødum, har jeg fundet de første lærere, der må have undervist i skolebygningen på billedet. I samme periode er der på sognekortet vist en række lærerinder.

Lærer Peter Nygaard døde pensioneret i 1944 og er begravet i Ødum. Der Mangler oplysninger om lærerne efter Nygaard stopper og frem til omkring 1948.

Det gamle postkort, skrevet på Ødumgård i 1907, viser skolen som vi kender den, bygningen bagud var gymnastiksal da jeg gik i skole, bemærk at den er stråtækt, dog ikke da jeg kom i skole, så det kan da ikke siges, at jeg har gået i den stråtækte.
I baggrunden ses ”skorstenen” Ødumgård og tv. Kirkely (JC Møbler) mere om det en anden gang.

Taget med de to skorstene forrest er nuværende Ødumvej 27.

Her ses skolen i 50erne, bemærk bindingsværksbygningen til højre, det var skolens tørvehus, i gavlen var der to små rum med støbejerns toilet, uden sæde, og ingen vask eller vand i øvrigt så hænderne kunne vaskes. Det lille blikskur nederst tv. var drengenes pissoir, hvor lugten sørgede for, at man blev hurtigt færdig. I skolegården foran skolen ses drikkekummen, hvor man kunne drikke en tår vand.

Da jeg gik i skole i Ødum fra 1955 og frem til 1959 var der to klasser, betteklas’ og stueklas’, eleverne fra 1-4 klasse i et klasseværelse, indgangsdøren ses midt på bygningen, og 5-7 klasse i det andet klasselokale,
med indgang fra gården, nu indgangen til forsamlingshuset. De små klasser blev undervist af lærerinden og de store klasser af førstelæreren.
Lærerne på skolen i min skoletid i Ødum ses herunder.

På loftetagen over den nuværende forsamlingshus sal havde Fru Mikkelsen, og husbond Andreas lejlighed og i den nuværende lejlighed holdt første læreren til.
Lejligheden er i dag udlejningslejlighed og lejligheden på loftetagen eksisterer ikke længere.

Her ses et tidligt billede af Ødum Skole, bemærk landevejen er en grusvej. Bemærk også ar store dele af bygningen er tilgroet med efeu.
Skole og gymnastiksal ca. 1955.

Legepladsen ses foran. På legepladsen var et område med sand, hvor vi skulle lave længdespring i gymnastiktimerne, ja, selvfølgelig i det tøj, vi havde på den dag. Døren i gavlen er til lærerens lejlighed. Bemærk rytterskolens plade over døren.

Her er boldspil i gang på legepladsen, vist nok 1956-1957.
Drengene på legepladsen omkring 1960. Her er lærer Johansen, vist nok, ved at dele drengene op til en gymnastiktime, nok noget med boldspil.

I 1959 ændres skolestrukturen i Ødum-Hadbjerg Kommune, da skolerne, i henhold til ”Bekendtgørelse af Lov om folkeskolen, 18. juni 1858”, åbenbart ikke længere kunne leve op til kravet for undervisning, så det blev
sådan, at fra skoleårets begyndelse, april (ja dengang gik skoleåret fra april til april) 1959, skulle 1. og 2. klasserne gå i skole i Selling, 3. og 4. klasserne i Ødum og 5, 6 og 7. klasserne skulle gå i Hadbjerg skole indtil en helt ny centralskole ville stå færdig i Hadbjerg i 1963.
Alt det kan der læses om i Høst fra marts 2015.

Plantegning af Ødum Skole

Her en plantegning af Ødum Skole, som jeg og min kone husker det så ud, da vi gik i Ødum Skole fra 1955 til 1960. Tegningen er ikke i noget målforhold, kun som vi kan rekonstruerer det ud fra gamle skolebilleder og billeder af huset.

Forsamlingshuset

Ødum Skole blev overtaget af Ødums borgere, og blev til forsamlingshuset, som vi kender i dag. Gymnastiksalen og legepladsen foran bygningen skilte kommunen fra og solgte som byggegrund, og gymnastiksalen fulgte endda med i købet. På grunden i dag ligger Ødum Torv 4.